Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

Sobre la proposta d’aprovació provisional de la modificació del PGM pel 22@ del Poblenou

L’AVV del Poblenou està valorant la proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità pel 22@ del Poblenou que es va presentar públicament la setmana passada.

D’entrada la proposta representa una millora significativa en aspectes que s’havien plantejat des de les entitats i moviments del barri del Poblenou. Es reconeixen la majoria d'habitatges existents, augmenta de forma significativa el nombre d’habitatges públics i de lloguer, es preserven els passatges i un nombre molt significatiu d'edificis, es reconeixen les activitats econòmiques tradicionals, s’impulsen els eixos verds i en general s’aposta per un urbanisme de major proximitat i amb perspectiva de gènere.

Hi ha aspectes fonamentals com els equipaments o el patrimoni que, tot i que obren perspectives molt interessants, no s’han pogut treballar durant el procés i per tant haurem de poder valorar molt més a fons.

Tot i així l’aprovació provisional també posa damunt de la taula algunes de les mancances que hem plantejat com a AVV. La modificació de planejament sols afecta una tercera part de l’àmbit 22@. Per altra banda el procés participatiu ha evidenciat mancances a l’hora de treballar amb el moviment associatiu del Poblenou. Aquesta no és la participació que volem. I finalment ens preocupa especialment el tema de l’habitatge. Hem plantejat que valorem positivament l’increment d’habitatge de protecció oficial, però la nova proposta suposa un important increment de l’habitatge privat al barri. Augmenta l’habitatge de lloguer públic però nosaltres seguim apostant perquè tot el nou habitatge dins d’aquest àmbit sigui públic i de lloguer. No demanem que el 22@ resolgui els greus problemes d’habitatge al Poblenou i a Barcelona, però creiem que cal una aposta més decidida per donar resposta al greu problema d’habitatge a la nostra ciutat.

Com a AVV del Poblenou seguirem treballant com fins ara, reivindicant un barri més sostenible, social i habitable i fent-ho des de la mobilització ciutadana i la complicitat.

Barcelona, 14 de febrer del 2022.

Featured

L’AVV del Poblenou dona suport a les mobilitzacions per demanar una proposta de 22@ que doni resposta a les necessitats del barri.

L’AVV del Poblenou va presentar al·legacions a la proposta d'aprovació inicial de modificació del 22@ que va presentar l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb altres AVV del nostre barri i en la mateixa línia d’altres entitats del Poblenou. No tenim certeses encara de quin grau d’acceptació tindran les propostes veïnals i en aquest sentit entenem que caldria ampliar el temps de treball i per tant posar les eines per garantir que l’aprovació definitiva de la modificació del 22@ ha estat realment coherent amb la participació ciutadana i garanteix que es tenen en compte aquestes prioritats:

- Cal fer front a la greu crisi d’accés a l’habitatge a la nostra ciutat. Per tant a més de preservar l’habitatge existent, el pla ha de suposar la construcció d’habitatge públic i en règim de lloguer. No hem de permetre la construcció d'habitatge privat en aquest àmbit.

- Cal preservar i posar en valor el patrimoni industrial i arquitectònic del barri.

- Cal impulsar i garantir la diversitat d’activitats econòmiques, especialment d’aquelles que aporten un compromís social. En aquest sentit cal recordar la necessitat d’excloure l’ús hoteler en tot l’àmbit.

- El pla ha de garantir un impuls d’aspectes medioambientals, vinculats a la mobilitat sostenible, a espais verds i cívics i a equipaments que ajudin a treballar l’educació ambiental al nostre barri.

- Cal garantir el finançament públic necessari per assegurar que es dugui a terme el pla i que no depengui d’una suposada viabilitat econòmica privada que sols afavoreix l’especulació.

 

Per aquests motius i per altres que hem anat defensant al llarg dels darrers anys creiem que aquesta proposta de modificació del 22@ no és ni la nostra proposta ni la del barri.

En aquest sentit valorem positivament que veïnat del Poblenou defensi un altre model de 22@, animem les entitats del barri a mobilitzar-nos per defensar un model que es basi en les prioritats esmentades i demanem a l'Ajuntament que aturi la tramitació del pla per consensuar un acord que és possible. Com a AVV treballarem per afavorir aquest consens i per donar a conèixer al barri el nostre posicionament davant del 22@ i per extensió del futur del Poblenou.

 

 

Featured

Comunicat de l’AVV del Poblenou davant la proposta de modificació del 22@

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la seva proposta de modificació del 22@ al Poblenou (Modificació Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible). No podem entendre la modificació d'aquest pla sense fer una referència a la situació actual. La pandèmia de la covid ha suposat una crisi no tan sols sanitària de primer ordre, sinó que també comporta una greu crisi econòmica i social. En aquest nou marc la necessitat d'habitatge públic, i especialment d'habitatge de lloguer, és una necessitat de primer ordre. No tan sols per a frenar la gentrificació del Poblenou, sinó sobretot per a oferir sortides a tantes i tantes persones que no poden accedir a un dret fonamental com és l'habitatge. És evident que els problemes de l'habitatge a la nostra ciutat i al nostre barri no neixen ni es poden resoldre amb el 22@, però aquest pla podria ajudar en aquesta línia. Cal exigir polítiques efectives de les diferents administracions que permetin fer front a la greu situació que vivim en matèria d’habitatge. D’altra banda, la covid ha posat de manifest encara més que el model de creixement del barri basat en el turisme no té raó de ser. Per tant, el 22@ hauria de tenir en compte la situació que viurem després de la pandèmia que ha de suposar molt més habitatge assequible, menys turisme i més activitat econòmica diversa per al nostre barri.

Davant del document que s'ha presentat, com a AVV del Poblenou volem manifestar:

  • No compartim la proposta de Modificació Puntual del Pla General Metropolità que se’ns ha presentat. Entre altres coses perquè el procés participatiu no ha respost a les nostres expectatives. Les entitats no hem tingut l'oportunitat de participar de forma real en la modificació d'aquest pla, ni s'han tingut en compte bona part de les nostres aportacions.

  • No es fa una aposta suficient per l'habitatge de titularitat pública i sobretot de lloguer, la prioritat a la nostra ciutat. No volem fórmules que permetin afavorir l'especulació ni a curt ni a mitjà termini.

  • No podem sotmetre el pla a la suposada viabilitat econòmica dels privats, especialment dels grans propietaris. La transformació de la nostra ciutat i del Poblenou no pot seguir en mans de la regulació del mercat i cal un compromís ferm contra l’especulació. Cal la intervenció pública que permeti fer la transformació que el barri necessita.

  • S’ha d’excloure l’ús hoteler de les normes urbanístiques.

  • Cal potenciar les activitats de l'economia social i fomentar la diversificació d'activitats econòmiques.

  • El pla també recull aspectes que valorem de forma positiva com, per exemple, el reconeixement i preservació dels habitatges existents o la proposta d'eixos cívics i eixos verds.

Per tot això l'AVV del Poblenou presentarà al·legacions al pla, intentarà revertir els aspectes més negatius d'aquesta proposta i ho farà treballant amb altres entitats i moviments del barri del Poblenou, buscant els aspectes que poden generar més consens entre veïns i veïnes.

El Poblenou, 10 de novembre de 2020

 

Protecció del Casc Antic del Poblenou

document pla antic

L’Ajuntament ha aprovat inicialment la Modificació puntual del PGM en l'àmbit del centre històric del Poblenou” i en aquests moments està a exposició pública fins al dia 29 de desembre, data en què s’acaba el termini per presentar al·legacions.

 Aquest Pla és la resposta a la demanda veïnal que plantejava la necessitat de fer un Pla de Protecció al Casc Antic del Poblenou. (Veure) . En aquesta proposta hi ha estat treballant una Comissió de seguiment del barri que estudia presentar-hi al·legacions.

El document a debat és pot consultar a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament, a l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou o a través de la web (veure).

Featured

Acceptació veïnal "crítica" al document 'Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible'

 22
 

Comunicat de la Taula Eix Pere IV, l'AV del Poblenou, l'AV de Maresme i la FAVB

La Taula Eix Pere IV, l’AV Poblenou i la FAVB hem participat activament en l'elaboració de l'acord "Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible". Aquest ha estat fruit d'un procés de negociació tens entre agents amb interessos contraposats (empreses 22@, propietaris del sòl, universitats, Ajuntament i entitats veïnals). Les postures i demandes que hem defensat són les expressades i validades en el procés "Repensem el 22@" impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest acord no és el document que nosaltres voldríem però, per responsabilitat, procedim a la seva signatura perquè comporta millores evidents respecte a l'estat actual, afronta el fracàs urbanístic del pla 22@ i perquè no volem que quedi en paper mullat. No obstant, la nostra és una signatura crítica i vigilant.

Reconeixem aspectes necessaris per reequilibrar socialment el Poblenou i el Maresme

Gairebé 19 anys més tard de l’aprovació del pla 22@ només s’ha construït el 20% del que es projectava. Un 20% que demostra una insuficiència d’habitatge per crear vida de barri en mig de gratacels d’oficines i hotels i la desaparició de l’economia de proximitat i del patrimoni. L’altre 80% ha quedat entre grans solars i naus, alguns propietat de fons voltors que resten abandonades a l’espera d’interessos immobiliaris, i locals de petits propietaris sense permisos per continuar amb l’activitat local, artesanal, de proximitat o industrial. Per reequilibrar un Poblenou massa colpejat per l'especulació, el turisme massiu i la gentrificació, en aquest acord reconeixem aspectes necessaris com:

- Desafectació del pla 22@, i protecció dels barris de la Plata, Bogatell i Trullàs.
- Mecanismes per potenciar l'economia solidària i d’activació social d'espais i solars abandonats.
- Augment de l'habitatge al voltant del 30%, que sigui de protecció pública, especialment de lloguer, i la prohibició d'hotels i benzineres.

Critiquem la manca d’autocrítica i de defensa dels interessos veïnals vers el 22@

Abordar el repte de repensar el 22@, 19 anys després, implicava un reconeixement tàcit per part de tots els agents dels dèficits del pla. Tot i així en aquest acord identifiquem aspectes no recolzats en les demandes de la participació ciutadana i que trenquen amb l’autocrítica del pla 22@:

- No està garantit amb suficient contundència que tot l’habitatge sigui de promoció pública.
- No s’avança en impedir altes edificacions d’oficines que desvirtuïn el barri i el patrimoni històric.
- Continua la voluntat d’apostar per la marca “22@” i per “l'economia de la innovació” mentre que, per a la percepció veïnal, és negativa i imposada.
- Manca una aposta més decidida per a més espais públics lliures i verds (més enllà del carrer Cristòbal de Moura), en el que l’ordenació urbanística faci d’aquesta zona un espai més sostenible i saludable pel futur

Signem i demanem la mateixa responsabilitat a les formacions polítiques de l’Ajuntament

Aquest és un document de criteris i compromisos a desenvolupar posteriorment a partir de diverses mesures. Una de les exigències que hem aconseguit ha estat que sigui portat al Plenari municipal perquè sigui una directriu municipal per sobre de qui governi. Demanem que les formacions polítiques el recolzin amb el seu vot amb la mateixa responsabilitat amb la que nosaltres el signem.

En aquests dos darrers anys les entitats veïnals signants, que sempre hem anat juntes, hem parlat molt, debatut i inclús hem après molt en discussions internes i externes. Però el procés ja no dóna més de sí. Hem gastat moltíssimes hores per arribar a aquest document i, malgrat que no n'estem satisfetes, volem consolidar el que s'ha aconseguit. No acceptarem cap passa enrere, al contrari, anirem més enllà.

Signem el document, demanem que els partits l'assumeixin i que es passi de les declaracions als fets amb les modificacions del PGM i altres instruments normatius. I per la nostra part encara, ens emplacem a la mobilització de la gent del barri que és, en darrer terme, la garantia per aconseguir el Poblenou que estimem.

Taula Eix Pere IV, AV del Poblenou, AV Maresme i FAVB

Poblenou, 19 de novembre de 2018