Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

L’AVV del Poblenou dona suport a les mobilitzacions per demanar una proposta de 22@ que doni resposta a les necessitats del barri.

L’AVV del Poblenou va presentar al·legacions a la proposta d'aprovació inicial de modificació del 22@ que va presentar l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb altres AVV del nostre barri i en la mateixa línia d’altres entitats del Poblenou. No tenim certeses encara de quin grau d’acceptació tindran les propostes veïnals i en aquest sentit entenem que caldria ampliar el temps de treball i per tant posar les eines per garantir que l’aprovació definitiva de la modificació del 22@ ha estat realment coherent amb la participació ciutadana i garanteix que es tenen en compte aquestes prioritats:

- Cal fer front a la greu crisi d’accés a l’habitatge a la nostra ciutat. Per tant a més de preservar l’habitatge existent, el pla ha de suposar la construcció d’habitatge públic i en règim de lloguer. No hem de permetre la construcció d'habitatge privat en aquest àmbit.

- Cal preservar i posar en valor el patrimoni industrial i arquitectònic del barri.

- Cal impulsar i garantir la diversitat d’activitats econòmiques, especialment d’aquelles que aporten un compromís social. En aquest sentit cal recordar la necessitat d’excloure l’ús hoteler en tot l’àmbit.

- El pla ha de garantir un impuls d’aspectes medioambientals, vinculats a la mobilitat sostenible, a espais verds i cívics i a equipaments que ajudin a treballar l’educació ambiental al nostre barri.

- Cal garantir el finançament públic necessari per assegurar que es dugui a terme el pla i que no depengui d’una suposada viabilitat econòmica privada que sols afavoreix l’especulació.

 

Per aquests motius i per altres que hem anat defensant al llarg dels darrers anys creiem que aquesta proposta de modificació del 22@ no és ni la nostra proposta ni la del barri.

En aquest sentit valorem positivament que veïnat del Poblenou defensi un altre model de 22@, animem les entitats del barri a mobilitzar-nos per defensar un model que es basi en les prioritats esmentades i demanem a l'Ajuntament que aturi la tramitació del pla per consensuar un acord que és possible. Com a AVV treballarem per afavorir aquest consens i per donar a conèixer al barri el nostre posicionament davant del 22@ i per extensió del futur del Poblenou.