Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Comunicat de l’AVV del Poblenou davant la proposta de modificació del 22@

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la seva proposta de modificació del 22@ al Poblenou (Modificació Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible). No podem entendre la modificació d'aquest pla sense fer una referència a la situació actual. La pandèmia de la covid ha suposat una crisi no tan sols sanitària de primer ordre, sinó que també comporta una greu crisi econòmica i social. En aquest nou marc la necessitat d'habitatge públic, i especialment d'habitatge de lloguer, és una necessitat de primer ordre. No tan sols per a frenar la gentrificació del Poblenou, sinó sobretot per a oferir sortides a tantes i tantes persones que no poden accedir a un dret fonamental com és l'habitatge. És evident que els problemes de l'habitatge a la nostra ciutat i al nostre barri no neixen ni es poden resoldre amb el 22@, però aquest pla podria ajudar en aquesta línia. Cal exigir polítiques efectives de les diferents administracions que permetin fer front a la greu situació que vivim en matèria d’habitatge. D’altra banda, la covid ha posat de manifest encara més que el model de creixement del barri basat en el turisme no té raó de ser. Per tant, el 22@ hauria de tenir en compte la situació que viurem després de la pandèmia que ha de suposar molt més habitatge assequible, menys turisme i més activitat econòmica diversa per al nostre barri.

Davant del document que s'ha presentat, com a AVV del Poblenou volem manifestar:

  • No compartim la proposta de Modificació Puntual del Pla General Metropolità que se’ns ha presentat. Entre altres coses perquè el procés participatiu no ha respost a les nostres expectatives. Les entitats no hem tingut l'oportunitat de participar de forma real en la modificació d'aquest pla, ni s'han tingut en compte bona part de les nostres aportacions.

  • No es fa una aposta suficient per l'habitatge de titularitat pública i sobretot de lloguer, la prioritat a la nostra ciutat. No volem fórmules que permetin afavorir l'especulació ni a curt ni a mitjà termini.

  • No podem sotmetre el pla a la suposada viabilitat econòmica dels privats, especialment dels grans propietaris. La transformació de la nostra ciutat i del Poblenou no pot seguir en mans de la regulació del mercat i cal un compromís ferm contra l’especulació. Cal la intervenció pública que permeti fer la transformació que el barri necessita.

  • S’ha d’excloure l’ús hoteler de les normes urbanístiques.

  • Cal potenciar les activitats de l'economia social i fomentar la diversificació d'activitats econòmiques.

  • El pla també recull aspectes que valorem de forma positiva com, per exemple, el reconeixement i preservació dels habitatges existents o la proposta d'eixos cívics i eixos verds.

Per tot això l'AVV del Poblenou presentarà al·legacions al pla, intentarà revertir els aspectes més negatius d'aquesta proposta i ho farà treballant amb altres entitats i moviments del barri del Poblenou, buscant els aspectes que poden generar més consens entre veïns i veïnes.

El Poblenou, 10 de novembre de 2020