Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

Comunicat sobre el Triángulo Golfo del Poblenou

La junta de l'AVV del Poblenou expressa la seva profunda preocupació per la greu situació que s'està produint de forma permanent a l'entorn de la zona coneguda com a Triángulo Golfo del Poblenou. Les molèsties derivades d'un oci nocturn descontrolat afecten de forma greu al benestar dels veïns i veïnes d'aquest entorn. Molèsties de soroll, de brutícia i de convivència que no podem tolerar a la nostra ciutat.

És per això que exigim que les administracions prenguin totes les mesures necessàries per revertir aquesta situació garantir el dret al descans dels veïns i veïnes del Poblenou, de forma especial a l'entorn de Pere IV, però també a altres zones del barri on les molèsties de soroll també són evidents.

Cal que es prenguin mesures urgents i efectives que permetin millorar de forma immediata la situació, però també cal prendre mesures més a mig i llarg termini que permetin que a la nostra ciutat es garanteixi el descans i la convivència, i que es faci escoltant la veu de tothom. Volem una ciutat on, evidentment, es pugui dormir, però també una ciutat que permeti a la gent jove expressar-se i viure plenament.

Les solucions són complexes, però alhora són necessàries. Per tant cal que les administracions responguin davant d'una situació que ve de lluny però que darrerament ha esdevingut insostenible.