Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Protecció del Casc Antic del Poblenou

document pla antic

L’Ajuntament ha aprovat inicialment la Modificació puntual del PGM en l'àmbit del centre històric del Poblenou” i en aquests moments està a exposició pública fins al dia 29 de desembre, data en què s’acaba el termini per presentar al·legacions.

 Aquest Pla és la resposta a la demanda veïnal que plantejava la necessitat de fer un Pla de Protecció al Casc Antic del Poblenou. (Veure) . En aquesta proposta hi ha estat treballant una Comissió de seguiment del barri que estudia presentar-hi al·legacions.

El document a debat és pot consultar a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament, a l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou o a través de la web (veure).