Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Ordre de desallotjament de La Teixidora

L'Associació de Veïns i Veïnes signa el comunicat en suport a la Teixidora. Veure el comunicat.

 

fachada federals br

 

Finalment, la jutgessa del Jutjat Penal n.20 de Barcelona ha signat l’0rdre de desallotjament del col.lectiu “La Teixidora” que des de la tardor del 2007 ocupa el local dels “Federals”, Marià Aguiló n 35.

 

Aquest edifici modernista del Poblenou va ser sèu dels seguidors de Pi i Maragall en el barri. En els començaments del segle XX va ser molt popular, es feien balls i festes i, entre altres coses, es recorda la cel.lebració d’un míting amb la presència d'en Francesc Macià. Amb la guerra civil va ser incautat per la Falange i ara, els “hereus” d’aquella ocupació, reclamen a la jutgessa que desallotgi a la Teixidora.

sala abans2 br

 

La Teixidora durant tots aquests mesos ha rescatat del total estat d’abandó que presentava l’edifici en el seu interior i ha obert el local al barri, tot promoguent una tasca social molt rica, a través d'activitats, xerrades, tallers, que han merescut el reconeixement de molts veïns i veïnes del barri.

Ara, els joves de la Teixidora, demanen la solidaritat per impedir que es porti a terme l’ordre de destallotjament.

sala ara br

Veure més informació

Comunicat de La Teixidora

A voltes amb el Parc del Centre del Poblenou

porta parc central enq

Ahir, dimarts 16, en una breu trobada de membres de la Comissió de Seguiment del Parc Central amb un representant del Districte i un altre de Parc i Jardins es va fer un repàs dels temes pendents d’aquest nou parc, aquest són els principals:

  • Sembla que el ressò que ha tingut en la premsa la demanda de mares que reclamen un espai infantil adequat en el parc (veure noticia) ha donat el seu fruit i es prendran mesures en aquesta direcció, recuperant també la idea de crear un espai de jocs per a gent gran i discapacitats.
  • No hi ha concreció en la promesa de posar-hi més cadires en parc.
  • No hi ha senyals de que es prenguin mesures per recuperar l’esperit original del Pou del Món tal com es va acordar en el Plenari del Districte.
  • Una de les portes principals del Parc del Centre, la que dona al carrer Pere IV per Bac de Roda, està sempre tancada. L’obertura d’aquesta entrada és molt important per no desdibuixar el traç del carrer històric PereIV per dins el Parc. Aquest carrer, recordat  com a carretera de Mataró, forma part de la memòria col.lectiva que un parc tan “fashion” no hauria d’anular.

Espais de debat de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

barri antic br

Comença a caminar el Pla de Protecció del barri antic del Poblenou

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA ELABORACIÓ D’UN PLA DE PROTECCIÓ DEL BARRI ANTIC DEL POBLENOU

pancarta barri antic

En data 3 de novembre ha estat publicat en el BOP núm. 264 l’anunci de suspensió de llicències al centre històric del Poblenou. El decret de suspensió respon a l’inici dels treballs per a la elaboració de l’estudi i document de criteris del centre històric del Poblenou.  

Ha estat un procés llargament reivindicat per moltes entitats del barri, i avalat per un gran nombre de signatures, demanant un pla que redefineixi paràmetres urbanístics i protegeixi la malla central del barri per aturar l’alt grau de degradació que està patint el barri antic del Poblenou.

El decret de suspensió de llicències  ha deixat fora del seu àmbit la franja litoral de la Rambla del Poblenou i també el nucli més antic del barri de la plata. Es tracta de dos emplaçaments fonamentals que no s’han d’excloure, en el criteri de l’AVPN

El passat 21 d’octubre es va constituir la comissió de seguiment formada per varies entitats del barri, representants del Districte i l’equip de l’arquitecte Sebastià Jornet, a qui se li ha encarregat l’estudi i propostes pertinents.

 Celebrem l’inici d’aquest procés i esperem que el procés participatiu tingui eficàcia real, de manera que les propostes dels ciutadans prosperin i s’incorporin en les determinacions finals.

 

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Barcelona, 6 de novembre de 2008

  BOP nº264

Veure notícia a El Punt / El Punt

 

Frigo i el 22@

frigo br

Frigo tancarà la fabrica de gelats del Poblenou.

L’empresa, propietat de la multinacional Unilever, ha anunciat que tancarà la producció al Poblenou i acomiadarà els 268 treballadors que integren la seva plantilla actual. La direcció de  Unilever considera que la fàbrica, que es troba al carrer Perú del Poblenou des dels anys 60, no es rendible, preferint importar els gelats des d’altres factories d’Europa. Aquesta situació ja es veia a venir, segons membres del Comitè d’Empresa, ja que fa anys que les instal·lacions del Poblenou es troben infrautilitzades, amb una baixa assignació de producció.

  •  Un edifici d’interès històric

El conjunt industrial de la Frigo ocupa la superfície equivalent a una illa de l’eixample, amb més de 12000 metres quadrat edificats. L’edifici principal, que té façana als carrer de Perú i Bilbao és un interessant exponent de l’arquitectura industrial de mitjan segle XX, raó per la qual l’any 2006 va ser incorporat al catàleg del patrimoni industrial del Poblenou amb qualificació de Bé Cultural d’Interès Local. Aquesta qualificació obliga a mantenir la totalitat d’aquest edifici, no així la resta d’edificacions on ara es troben les oficines de l’empresa i les cambres frigorífiques. La legislació urbanística vigent atorga a aquesta parcel·la la qualificació de 22@, amb uns aprofitaments urbanístics que fan molt rentable, per els propietaris, la promoció de noves edificacions, això sí, mantenint les naus històriques catalogades.

  •  Les empreses industrials marxen del Poblenou

Amb el tancament de la Frigo, desapareixerà una altra empresa industrial del districte d’activitats 22@. El nou districte econòmic del Poblenou, que havia de ser paradigma i model de convivència entre l’activitat productiva i els usos ciutadans, no fa més que perdre empreses de les tradicionals en favor d’un altre tipus d’empresa terciària, amb oficines i sense producció. Aquesta tendència de fuga d’empreses industrials ve alimentada per l’augment del valor del sòl i les expectatives immobiliàries, d’una banda, i per la falta d’una política industrial del govern de la Generalitat que, a través dels estaments municipals com la mateixa societat 22@bcn, contrarrestin els efectes econòmics que empenyen cap a la deslocalització.   

 

simon

La pèrdua d’activitat industrial a les ciutats és un fenomen que s’explica des de l’apriorisme del màxim aprofitament del sòl. El sòl urbà, més car, atrau aquelles activitats que ocupen una major densitat d’ocupació, o bé activitats de gran valor afegit. És així que algunes grans empreses, que encara resideixen a la ciutat, prefereixen vendre els seus actius immobiliaris per obtenir quantiosos beneficis i desplaçar l’activitat fora de l’entorn urbà on el sòl és més barat. Aquesta lògica des del punt de vista del capital és en canvi un contrasentit des de l’ideari de planejament del mateix pla 22@ que aposta per la concentració d’usos diversos, contràriament a la concentració terciària, com a model d’aprofitament urbà més sostenible i ric amb major capacitat de generar sinèrgies entre activitats i entre els ciutadans, apart de promoure també un model de mobilitat racional i sostenible.

 

Plans urbanístics diversos han acabat amb moltes empreses, sobretot petits i mitjans tallers com els que hi havia a Can Ricart, entre d’altres. Posteriorment també grans empreses com La Vanguardia han abandonat el barri  a canvi de transformar la fàbrica en futurs complexos d’oficines i hotels. Casos com el de la Frigo o el de l’empresa Simon, que fa pocs mesos amenaçava amb un expedient de regulació d’ocupació, fan témer que malgrat la lenta arribada de noves empreses terciàries i hotels al 22@, el Poblenou podria acabar perdent completament les empreses manufactureres, els tallers industrials i l’empresa auxiliar que generen aquelles activitats. Es troba a faltar mesures per a retenir l’economia productiva de petita escala al Poblenou. La societat municipal 22@bcn, es va comprometre a articular projectes que permetin continuar amb aquestes activitats, tanmateix no sembla que s’estigui fent res.