Ensurt als habitatges de Roc Boronat i Dr. Trueta Can Gili Vell

Unes esquerdes aparegudes al carrer i als habitatges, provocades per la construcció d’un aparcament, causen alarma entre el veïnat.

El divendres 8 de juny a la nit els veïns que viuen a la confluència dels carrers Dr. Trueta i Roc Boronat van avisar els bombers alarmats per l’esfondrament de la calçada del carrer Dr. Trueta, amb aparició d’una gran esquerda a la base i també de múltiples esquerdes als edificis...

Informació del 28-10-07: El Periódico

ensurt_habitatges1Unes esquerdes aparegudes al carrer i als habitatges, provocades per la construcció d’un aparcament, causen alarma entre el veïnat.

El divendres 8 de juny a la nit els veïns que viuen a la confluència dels carrers Dr. Trueta i Roc Boronat van avisar els bombers alarmats per l’esfondrament de la calçada del carrer Dr. Trueta, amb aparició d’una gran esquerda a la base i també de múltiples esquerdes als edificis on viuen. La causa és l’obra de perforació del soterrani corresponent a la promoció que l’empresa Riofisa i el grup immobiliari Procam està realitzant a l’antiga farinera de Can Gili Vell, just al davant dels habitatges afectats. Les obres de transformació de la vella farinera permetran conservar aquell conjunt transformat en lofts, i construir-hi un gran bloc d’oficines d’onze plantes i tres altures de pàrquing sota rasant. La constructora és Beta Conkret, amb la direcció tècnica del gabinet de Brufau, Obiol i Moya.

Davant la magnitud de l’incident i la lògica preocupació dels veïns afectats, l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou (AVPN) va coordinar una reunió entre les comunitats de veïns afectades i els representants de la promoció, tècnics de l’obra, el regidor Francesc Narváez i un tècnic del districte. Els responsables de l’obra van explicar a la cinquantena de veïns de les comunitats afectades presents que una part del mur de pantalla de l’obra havia cedit per la pressió de l’aigua del subsòl, probablement per un defecte constructiu. Tot i havent intentat segellar en diverses ocasions les fissures sense èxit, i davant la tercera incidència del divendres 8, van optar per apuntalar el mur cedit reomplint novament el terreny. L’estratègia que se seguirà a continuació és fer un segon mur de reforç i una llosa de 80 cm que ha de lligar tota la base de la caixa de l’obra.

Paral·lelament, es prendran mesures en diferents parts del subsòl, fora del perímetre de l’obra, per saber quin és el seu estat i prevenir nous moviments del terreny.

Els veïns van demanar en un principi la paralització de les obres, però els tècnics ho van desaconsellar, ja que tant el drenatge de l’aigua freàtica, la construcció del segon mur i la llosa del fons ajudaven a donar consistència i estabilitat a les terres. Per exercir un control i seguiment proper es va crear una comissió tècnica, en la qual també participen veïns, tècnics i l’AVPN. Després d’una primera reunió a peu d’obra, la promoció de l’obra va assumir les responsabilitats que es puguin derivar dels danys en els edificis de veïns. Es revisaran els habitatges afectats un per un i es faran les reparacions necessàries. L’experiencia en altres casos de danys indica, però, que caldrà no abaixar la guàrdia ja que les companyies asseguradores no sempre ho fan fàcil. Aquí caldrà organització i fermesa per part dels veïns per estar disposats en tot moment a reclamar, si fos el cas, per la via judicial.

Ens preocupa com a AVPN que al Poblenou s’estan fent obres semblants que impliquen treballs en el subsòl. Sabem que el nivell de la capa freàtica és molt alt al Poblenou, cosa que ho complica i, per tant, demanem que s’extremin les mesures de seguretat; si bé tècnicament és possible fer-hi qualsevol obra d’enginyeria, cal que els recursos i els mitjans siguin els necessaris. Voldríem assenyalar la responsabilitat dels promotors, constructors i tècnics que participen en obres en les quals no s’han pres les mesures de control i seguretat necessàries com ha succeït a Can Gili Vell. A més, els veïns ja havien denunciat l’aparició d’esquerdes a l’Ajuntament feia dos mesos, fet que implica també una responsabilitat de l’autoritat municipal. Aquesta ciutat no es pot permetre que es repeteixin situacions semblants a la de Can Gili Vell o l’esfondrament de la Bayer a l’Eixample de Barcelona.

Exigim el màxim de cura tècnica i sensibilitat política per donar seguretat i tranquil·litat a la ciutadania.

Malauradament, al Poblenou hem estat testimonis d’accidents greus a la construcció en què han mort alguns treballadors. Per això demanem també a les administracions, local i autonòmica, que extremin les mesures de control en l’àmbit de les seves competències.

ensurt_habitatges2