Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

COMUNICAT DE PREMSA

Poblenou davant del programa d’actuació municipal del districte de Sant Martí (PAM-PAD) 2012-2015

El procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal de Barcelona és un frau


El document del Pla d’Actuació municipal que l’Ajuntament ha presentat a les entitats de la ciutat no conté ni una sola concreció sobre les intencions inversores durant el present mandat, ni tan sols llista les obres que es proposa abordar, ni els serveis o equipaments que es pensa dotar en els propers 3 anys a la ciutat.

Amb aquesta contundència s’han expressat representants veïnals i ciutadans emprenyats després que el Regidor Freixedes exposés (dimecres 4 de juliol) el document que se sotmet a participació en una llarga i aburrida sessió del Consell Ciutadà de Districte en la que no es va explicar quines són realment les actuacions que es volen dur a terme. Tan sols criteris, objectius i vaguetats, a part de diagnosis i annexes estadístics sobre la ciutat conformen el contingut del que aquest ajuntament es proposa consultar als ciutadans.

La trentena d’Entitats que esperaven alguna resposta al document que van presentar el passat mes de maig “PROPOSTES DEL POBLENOU PER AL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ (PAM/PAD) 2012-2015” van veure amb decepció que lluny d’obrir un debat real sobre les necessitats del barri, l’Ajuntament ha esquivat la qüestió clau que són les inversions per aquest mandat, diluint d’aquesta manera tota possibilitat de debat i codecisió. Com es pot debatre el futur dels propers tres anys si no sabem a on es pensen invertir els pressupostos municipals? Es van preguntar els assistents a l’acte.

Finalment, a pregunta directa a la gerent del Districte, aquesta va respondre que les inversions i actuacions concretes no se sotmeten a participació. Així de senzill i de revelador de quines són les intencions de l’executiu municipal. El moviment veïnal del Poblenou mantenia encara una petita esperança de debatre amb el responsables municipals el contingut del document consensuat entre les Entitats de la zona que va ser presentat fa un mes i mig on indicaven més d’un centenar de propostes d’actuació centrades fonamentalment en l’atenció a les persones i la convivència; En completar la transformació urbanística per corregir desequilibris i mancances de cohesió en el territori; En la vida associativa, la cultura i la participació activa de la ciutadania; I també en el desenvolupament del districte d’activitats.

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou ha iniciat accions i contactes amb el teixit associatiu del barri per donar una resposta col·lectiva amb contundència al que considera una agressió mai vista a la ciutat al dret de participació dels ciutadans.