Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Poblenou - habitatge

Pel que fa a la tipologia d'habitatges, lògicament predominen els principals.

Segons el Cens d'habitatges, però, hi ha un 18% d'habitatges buits, proporció bastant elevada, per sobre de la mitjana dela ciutat. De ben segur, això és degut a què Poblenou és un barri que està en plena transformació urbanística.

edificis pn vila

Pel que fa a la tipologia d'habitatges, lògicament predominen els principals.

Segons el Cens d'habitatges, però, hi ha un 18% d'habitatges buits, proporció bastant elevada, per sobre de la mitjana dela ciutat. De ben segur, això és degut a què Poblenou és un barri que està en plena transformació urbanística.

tipologia

El regim de tinença dels habitatges de Poblenou coincideix bastant amb la mitjana de la ciutat. Predomina la propietat i els habitatges de lloguer no arriben a una quarta part del total.

regim

Segons el Cens d'habitatges, al Poblenou hi ha una proporció bastant elevada d'habitatges en mal estat o en estat ruïnós (18% del total). Això s'explica també pel procés de transformació urbanística que viu el barri.

estat

Els preus de compra dels habitatges en aquesta zona han augmentat enormement en els darrers anys, situant-se en uns nivells per sobre de la mitjana de Barcelona.

evoluciopreuscompra

El lloguer també ha augmentat molt, evolucionant aixi mateix en nivells per sobre dels preus mitjans de la ciutat.

evoluciopreuslloguer