Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Poblenou - condicions de vida

L'esperança de vida -un bon indicador de les condicions de vida d'un territori- al Poblenou-Vila Olímpica ha anat augmentant progressivament, de forma similar a com ho ha fet al conjunt de la ciutat, de manera que actualment presenten uns valors similars.

esperancavida

La informació sobre el nivell de renda de la població és antiga. Es dedueix, però, que fa uns anys la capacitat econòmica de la població d'aquesta zona estava lleugerament per sota de la mitjana barcelonina. Hem de creure que amb la nova tipologia d’habitatge creat en els darrers anys el nivell de renda a aumentat significativament.

capeconomica

Poblenou presenta una taxa d'atur molt similar a la mitjana de la ciutat.

taxaatur

La solitud a nivell de convivència es reflecteix en què una part important de les dones grans de la zona viuen soles. Entre els homes la situació de solitud a nivell de convivència també es produeix però en menor mesura. Les proporcions de les persones grans que viuen soles a Poblenou és similar al percentatge que s'observa al conjunt de la ciutat.

poblacio75

Al Poblenou hi ha un 41% d'edificis sense ascensor, percentatge una mica superior al del conjunt de la ciutat. D'altra banda, segons les dades disponibles, els edificis sense accessibilitat són la majoria (62% del total).

En resum, la zona presenta dèficits importants pel que fa a la mobilitat de les persones amb necessitats, situació que, d'altra banda, es produeix a tot Barcelona.

habacces