Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Noves zones verdes al Poblenou

Jordi Hereu i Francesc Narváez d'inauguracions pel Poblenou

L'alcalde Jordi Hereu, acompanyat pel regidor Narváez, ha inaugurat aquest diumenge 10 de febrer les zones enjardinades del carrer de Pellaires i del camí Antic de València. Aquesta darrera, amb el nom de jardins Teresa de Calcuta, està dedicada a qui va ser fundadora de les Missioneres de la Caritat. Van assistir a l'acte dues representants de l'ordre de la Mare Teresa a Barcelona, amb seu a l'església de Sant Agustí, a Ciutat Vella.

El regidor Narváez ha indicat en un breu parlament que, per no interferir en el procés de les eleccions al parlament espanyol i evitar que l'acte s'interpreti com a electoralista, el Parc Central, que està a hores d'ara ja completament acabat, s'inaugurarà després del 9 de març. 

El carrer Pellairespellaires

La zona enjardinada del carrer de Pellaires ocupa la façana mar d'aquest carrer on abans hi havia unes naus industrials, ara enderrocades. Amb aquesta obra, el sector de front marítim guanya un nou espai verd, que es conforma com espai de frontera entre el vell teixit urbà de l'antiga França Xica i les noves promocions d'habitatge de l'avinguda Taulat. La intervenció, però, ha acabat de mutilar definitivament un dels cascs antics més significatius del barri i que havia ja patit en els últims anys l'enderroc d'algun immoble. En ser desestimada la petició d'un pla per protegir el nucli històric del Poblenou, el carrer de Pellaires ha sucumbit a l'especulació immobiliària i ha vist caure alguns dels immobles més antics, que han estat substituïts per noves arquitectures de la pitjor qualitat. D'aquesta manera s'ha malmès definitivament una de les zones històriques del barri que, tanmateix, s'hauria pogut mantenir si el regidor Narváez hagués estat sensible a l'encertada demanda ciutadana.

Camí antic de Valènciaantic de valencia1

Els jardinets i zones infantils inaugurats darrerament contribueixen novament a eixugar el dèficit d'espais lliures de proximitat d'aquesta zona del Poblenou, al servei dels ciutadans que recentment estan ocupant els pisos construïts entre Antic de València i la Diagonal. L'espai inaugurat és d'escassa qualitat ja que gaudeix d'un disseny de gran simplicitat i escàs valor, tant per les especies arbòries, com per la poca consistència com a espai verd i lúdic. Són uns jardins fets sense ambició i amb baix cost. Amb tot, l'alcalde, segurament el primer sorprès en veure el que havia d'inaugurar, no ha estat capaç d'explicar al veïnat quin és el projecte urbà que es teixeix al Poblenou, tan ple de clarobscurs i de contradiccions. El regidor, Francesc Narváez, tampoc ha estat capaç en aquesta ocasió d'explicar a la ciutadania quin és el sentit de les intervencions urbanístiques, i com aquestes contribueixen a potenciar les traces urbanes amb sentit i amb identitat, en uns moments convulsos i de canvis transcendentals.

 

Mentre el barri continua esperant els equipaments més bàsics i elementals com la biblioteca de barri, promesa a Can Saladrigas fa vuit anys i mig, estem assistint a una cerimònia d'autobombo d'obres menors amb errades estratègiques i sense un rumb clar. El regidor, però, a manca d'altre discurs, va remarcar el compromís de la ciutat amb l'obra de la Mare Teresa de Calcuta.