Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

ESTAN ENDERROCANT EL CONJUNT FABRIL DE CAN RICART

L’Ajuntament de Barcelona, amb autorització de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona de la Generalitat, està procedint a l’enderroc d’algunes naus i elements del conjunt històric de Can Ricart considerades d’interès patrimonial, inclòs alguns elements que el propi Ajuntament va declarar com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

enderroc can ricartenderroc can ricart 2

Les obres d’enderroc, que es van iniciar el dia 24 d’octubre, amb autorització de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, constitueixen una acció contradictòria amb  l’expedient de declaració de BCIN en curs, ja que afecten parts del conjunt històric que es troben incloses en el perímetre de protecció fixat per la mateixa Direcció Gral. de Patrimoni, i que en cas de ser enderrocades farien ja innecessària tota resolució en favor d’elevar el seu grau de protecció.   

Aquest enderroc es du a terme mentre està encara pendent una resolució de la  Direcció Gral. de Patrimoni de la Generalitat en relació a l’expedient incoat el passat mes de maig per a declarar Can Ricart com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). És per això que, malgrat l’aprovació del projecte d’enderroc per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, és il·legal i contradictori amb la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, practicar enderrocs dins del perímetre de protecció decretat per la mateixa Generalitat, i que afecten naus industrials per les quals es va instar al director general de patrimoni el passat 12 de juny de 2006, per part de l’Associació de Veïns del Poblenou, de l’Arxiu Històric del Poblenou i del Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, la declaració de BCIN, en aquests moments encara pendent de resolució definitiva.  S’actua d’amagat.

La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Patrimoni Industrial del Poblenou, en la que hi ha representants d’entitats ciutadanes com la FAVB i d’institucions acadèmiques, que ha de tenir coneixement previ a les actuacions que afecten al Patrimoni industrial del Poblenou, no ha estat convocada ni informada d’aquesta situació. Davant la gravetat d’aquest fet, el conjunt d’entitats i institucions que s’apleguen al voltant de la Plataforma Salvem Can Ricart, manifesta el seu rebuig frontal a aquesta decisió presa per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona i es reserva les accions legals pertinents. A la vegada, denunciem la manca de transparència i participació ciutadana en un afer de gran transcendència pel patrimoni de la nostra ciutat i de Catalunya, i conseqüentment organitzarem la resposta social adequada.  

Plataforma Salvem Can Ricart