Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

L'escola La Mar Bella diu NO A LA SEGONA LÍNIA SENSE EDIFICI NOU.

La transformació del Poblenou atraumoltes famílies, parelles joves que volen arrelar en el nostre barri. Aquest fet provoca que hi hagi una gran demanda de noves places escolars.Ja fa anys que lesnecessitatsd'escolarització sobrepassen les places disponibles,no és cap novetat, i el Consorci d’Educació de Barcelona ha anat improvisantcada any amb la incorporació de grups addicionals de P3 a les escoles, són els coneguts “bolets” dels Consorci. L’escola La Mar Bella no se n’ha lliurat i el curs 2014-2015 va haver d’assumir un d’aquests bolets.

La Mar Bella és una escola d’una línia, però un fet casual, el deteriorament de l’església de Sant Bernat Calbó ila renuncia d’una congregació religiosa a la construcció d’un nou convent ha donat aire perquè el Consorci contempli una ampliació de l’escolaamb la construcció d’un edifici nou aprofitant l’espai que ocupa actualment l’església, i passar d’aquesta manera a ser un centre de 2 línies. Aquesta és una opció coherent que pot donar resposta a la necessitat d’incrementar les places escolars al barri, peròde cap manera podem estar d’acord en embotir la segona línia sense que estigui executada l’ampliació de l’escola.

El Consorci, seguint amb la política de solucions precàries, ens vol entatxonar com a mínim 2 bolets més abans de ser efectiva l’ampliació física de l’escola. Una ampliació que des de l’ajuntament afirmen que no està ni molt menys aprovada donat que, en primer lloc, encara no és de titularitat municipal i ens segon lloc, l’ús que es vulgui donar a l’espai de l’església ha d’estar sotmès a un procés participatiu. Tot plegat ens fa pensar que les administracions no tenen un projecte sòlid d’ampliació de l’escola i que el Consorci té una excusa barata per treure’s de sobre el problema d’incorporar noves places escolars els propers anys.

La Mar Bella no té cap espai sobrer per encabir noves aules ni a primària ni a infantil. El menjador és reduït com també ho és el gimnàs i els espais col·lectius. El patiés justet pels nens i nenes d’infantil i col·locar barracons a l’interior de l’escola és materialment impossible. L’AMPA i l’equip de direcció de l’escola estem convençuts que la decisió del Consorcid’incorporar la segona línia sense estar feta l’ampliació, és un detriment notable de la qualitat de l’ensenyament, perjudici del qual no estem disposats a acceptar.

El Consorci d’Educació de Barcelona amb la Sra. M Jesús Mier com a presidenta i la Sra. Mercè Massa com a gerent, ha demostrat incapacitat en donar una soluciósòlida, planificada i racional i en la qual no es  perdi de vista la garantia d’un ensenyament de qualitat. Des de l’AMPA no podem acceptar aquest nyap que proposa el Consorci perquèestem convençuts que hi ha alternatives. Demanem que les administracions siguin coherents amb el compromís amb l’educació de la ciutat  que tan els agrada lluir i no imposin la segona línia fins que no estigui construït el nou edifici d’ampliació.

 

AMPA La Mar Bella