Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

PLA D’ACTUACIÓ DELS BARRIS DEL POBLENOU

NOTA DE PREMSA

17 d’abril de 2016.

PLA D’ACTUACIÓ DELS BARRIS DEL POBLENOU

Entitats dels barris del Poblenou han presentat de manera conjunta a l’ajuntament de Barcelona un document de propostes per a un “pla d’actuació municipal (2016-2019)” com aportació al procés participatiu Pla d’Actuació Municipal (PAM) que just acaba de concloure aquest més d’abril. Es tracta d’un compendi amb 139 propostes ordenades en 5 àmbits d’intervenció: àmbit social, associatiu, econòmic, sistemes urbans i mobilitat. Entre les entitats que han participat, organitzades per la Comissió d’equipaments del Poblenou, hi ha 5 associacions de veïns, entitats socials i culturals, esportives, i plataformes reivindicatives de la zona.

El “Pla d’actuació dels barris del Poblenou (2016-2019)” és un treball de participació autoorganitzat pel moviment ciutadà del Poblenou, fruit d’un any de reunions entre grups diversos, que s’han posat d’acord en el diagnòstic de les mancances del barri, i en un projecte comú de desenvolupament social i urbà per l’actual mandat municipal. Representa una aportació qualitativa perquè és fruit de la reflexió i el debat sobre les necessitats i mancances del barri en diversos aspectes: en matèria social, dels equipaments educatius, culturals, sanitaris, esportius i de benestar; en l’àmbit associatiu es posa èmfasi en la participació; en l’econòmic, estableix unes prioritats per a la revitalització econòmica; i pel que fa als sistemes urbans, defineix propostes urbanístiques, d’habitatge, patrimoni i espais verds; finalment, sobre mobilitat, les propostes abasten la vialitat, el transport públic, l’aparcament, els vianants i la bicicleta.

Les 139 propostes no pretenen ser una llista exhaustiva o una “carta als reis” sinó una selecció meditada que parteix de l’anàlisi de l’estat actual de desenvolupament del pla d’Equipaments del Poblenou, de les reflexions de les Comissions de Mobilitat, d’Ensenyament, de Salut pública del Poblenou, així com plataformes diverses que treballen en matèria urbanística com la Taula Eix Pere IV, el pla de Desenvolupament Comunitari Apropem-nos, i altres plataformes ciutadanes.

Les Entitats que signen aquesta proposta demanen al Districte de Sant Martí que consideri aquesta una aportació de qualitat, que parteix d’una participació organitzada de grups que treballen en el territori de manera estable i compromesa, i que per tant tenen un coneixement ampli de la realitat dels baris del Poblenou. I que no quedi diluïda el els milers de propostes de caire divers i en alguns casos exòtic, per més vots que puguin acumular en l’aplicatiu del PAM disposat pel