Tenim 57 visitants en línia

Plaça Les Glories

alt

 

Les associacions veïnals del Poblenou, Fort Pienc, Clot-Camp de l'Arpa i Sagrada Família organitzen unes jornades sobre habitatge social a Glòries.

Aquest dilluns l’alcaldessa de Barcelona va comunicar la decisió del seu govern de rescindir el contracte de les obres dels túnels de la plaça de les Glòries, assumint que aquesta decisió comporta una aturada de les obres de 8 a 12 mesos.

De les dues alternatives que dijous passat va anunciar la tinenta d’alcalde, Janet Sanz, o bé modificació de l’actual contracte amb aplicació al contractista de les penalitzacions pels retards de l’obra ( al voltant de 12 M€ ), o bé la rescissió del contracte i nova licitació de les obres, el govern ha optat per la més estricta. Acabar amb la incertesa de nous endarreriments, sobrecostos de difícil justificació i possible risc d’entrar en una fase de llarga durada de demandes judicials i obres aturades de forma indefinida, una nova Sagrera.

El govern ha demanat el vot favorable de la resta de grups municipals, però només ha tingut el recolzament de la CUP. En aquest tema, el consens que habitualment ha precedit les actuacions en les obres, malauradament no ha estat possible.

Per altra banda, és clarament qüestionable que davant d’una obra de la complexitat d’aquesta, amb risc de trobar sorpreses enterrades en el subsòl de la plaça, i de l’experiència de les empreses constructores adjudicatàries de l’obra, aquestes presentessin una baixa del quasi 25 %. Com dèiem en el nostre comunicat de 5 d'abril, ens preocupa que les obres estiguin sota sospita de que tinguin relació amb els casos de cobraments de comissions per part d'algun membre de l'anterior govern municipal de CiU.

Reclamem la màxima celeritat a l'administració de justícia per l'aclariment d'aquestes sospites i que s'actuí en conseqüència.

El veïns i veïnes estem preocupats per l’anunci de l’aturada de les obres, però com ja vàrem expressar al conèixer el contingut de les conclusions de l’auditoria sobre les obres dels túnels creiem, més necessari que mai, que cal:

- Completar els informes tècnics i jurídics per determinar les responsabilitats dels diferents operadors que han intervingut en l’execució de les obres i exigeixi les compensacions que corresponguin ( UTE, Adif, redactors dels projectes, Bimsa,..).

- Que l’ajuntament tramiti, amb la major celeritat, rigor tècnic i jurídic, transparència i consens, l’aprovació de la modificació del projecte i licitació de la totalitat de l‘obra dels túnels, és a dir, entre el carrer Padilla/Castillejos i la rambla del Poblenou/Sant Joan de Malta, en una única fase, que ha de permetre eliminar la barrera que representa aquesta autopista urbana i connectar cívicament els barris de Clot-Camp de l’Arpa i Poblenou, tal com està aprovat i consensuat en el Compromís per Glòries. Demanem que aviat se'ns informi de quins canvis es pensen fer en aquests tràmits de licitació i adjudicació per assegurar-se de que no es tornarà a caure altre vegada en els mateixos errors (de projecte, amb baixes exagerades, en els terminis, etc.)

- Que no s’aturin la resta d’actuacions previstes en el Compromís per Glòries, com és l’inici de la construcció del parc Canòpia, la construcció del habitatges públics i dels equipaments de barri, així com la posta en marxa de la connexió del tramvia per la Diagonal. En aquest sentit reclamem una resposta completa i eficaç a tots els punts que exposar en la nostra carta dirigida a Janet Sanz el passat 28 de febrer.

Volem que les obres s’executin amb les màximes garanties de seguretat i rigor, que impedeixi que es puguin repetir situacions com l’actual. Hem demostrat que som pacients davant el llarg procés de transformació del que serà la nova centralitat de Barcelona, però al mateix temps, som i serem exigents en que es compleixin els acords del Compromís per les Glòries.

Barcelona, 25 d’abril de 2017

AA.VV. Fort Pienc, Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família

(més informació a www.glories.cat)

banners-glories-252x252-cat

L'Ajuntament de Barcelona convoca a la ciutadania el proper dimecres 3 de maig a les 19.30 hores al Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, al carrer de Roc Boronat 138.

L'Audiència pública, oberta a la ciutadania, exposarà l'estat de la construcció dels túnels viaris després de l'auditoria realitzada a les obres, que reflecteixen els endarreriments dels treballs que impacten negativament en la possibilitat d’execució del contracte actual, que es va impulsar i desenvolupar durant l’anterior mandat.

El Govern municipal es troba en procés d'iniciar les tasques per redactar un nou projecte i dur a terme el procediment administratiu corresponent (aprovació, licitació i adjudicació) per tal que, en un període de vuit mesos, es puguin reprendre les obres.

L’objectiu final és que els treballs estiguin aturats el mínim temps possible i tirar endavant amb total garantia de seguretat l’obra, d’una enorme complexitat i elevat cost i situada en un punt estratègic de la ciutat.

El govern municipal, tal i com va expressar la tinenta d'alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, considera molt important que amb la informació que s’ha donat, tothom tingués coneixement de quina era la decisió que s’havia de prendre, “per garantir el millor desenvolupament de les obres de Glòries, perquè aquesta obra no es converteixi en una Sagrera 2 i perquè realment puguem tancar aquest forat de la ciutat el més aviat possible”, així com assegurar que en aquest espai hi hagi un parc públic i tots els equipaments previstos, que és el que va motivar des del principi el Compromís de Glòries.

Aposta per un nou projecte

El passat dilluns 24 d'abril, Consell d’Administració de Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA) va acordar resoldre el contracte de les obres del túnel de la plaça de les Glòries i iniciar els tràmits per licitar un nou projecte que s’adeqüi a la realitat actual i determini un calendari real i assumible i un pressupost que faci viable l’actuació.

Aquesta determinació es va prendre després d’analitzar els resultats dels informes tècnics i jurídics que es van encarregar un cop conegudes les conclusions de l’auditoria sobre les obres del túnel viari d’aquest espai, realitzada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Els informes han analitzat en profunditat alguns dels supòsits que es detallaven en el marc de l’auditoria, referents als endarreriments en els treballs. La resolució del contracte ve avalada pels serveis jurídics municipals, i se sustenta en el fet que existeix un retard en les obres imputable al contractista que impossibilita finalitzar-les en els terminis previstos i, a més, es conclou que aquest retard és irrecuperable i impossibilita finalitzar els treballs en els terminis establerts.

Els serveis tècnics assenyalen que aquest és un moment adient per aturar i adaptar el projecte sense posar-ne en risc la seguretat –ja s’han realitzat les pantalles i els pous i l’obra està estable–, mentre que fer-ho en una fase posterior de l’obra seria imprudent.

Tenint en compte aquestes circumstàncies, i després de sotmetre la decisió a debat en una sessió extraordinària de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el Consell d’Administració de BIMSA ha donat el vistiplau a resoldre el contracte actual, subscrit entre BIMSA i la unió temporal d’empreses formada per les empreses Romero Gamero, SAU; Benito Arnó e Hijos, SAU; Copisa Constructora Pirenaica, SA i Comsa, SAU.

Més articles...