Tenim 41 visitants en línia

Plaça Les Glories

Manifest de les AAVV sobre el Parc de les Glòries,  la història d’un llarg camí que cal finalitzar.

“La plaça de les Glòries Catalanes és un dels espais més "desgraciats" de la ciutat de Barcelona. Des de la seva concepció, fa 150 anys, ha estat un bon recull de bons propòsits o despropòsits, d'obres inacabades, de projectes inacabats o d'enderrocs d'obra ja feta.”

Després de 150 anys que Ildefons Cerdà projectés les Glòries com un dels indrets de centralitat de la ciutat, els actuals representants municipals incorren altre cop en el dubte històric sobre el seu futur, malgrat el pacte sense precedents que es va assolir l’any 2007: EL COMPROMÍS PER LES GLÒRIES, signat per les entitats veïnals i tots els grups POLÍTICS MUNICIPALS, amb l’abstenció del Partit Popular.

Les associacions de veïns i veïnes de l’entorn de Glòries van ser decisòries en aquest gran pacte, assumint importants sacrificis, per dotar la ciutat d’un gran Parc Urbà, enderrocant el Tortell separador dels barris, soterrant el trànsit de la Gran Via i dotant l’espai d’equipaments comunitaris i d’habitatges, socials i lliures, conformant així una solució integral a un projecte històric que mai ha vist la llum.

Glories 16 juny 2012

Amb el suport de les A.VV. Sagrada Família, A.VV. Fort Pienc,

A.VV. Clot Camp de l’Arpa i A.VV. Poblenou


Assemblea Glories 28 març 2012.

TOTAL DESACORD DE LES ENTITATS SIGNANTS DEL COMPROMÍS PER GLÒRIES AMB LA PROPOSTA D'ATURAR ELS TÚNELS I L'ANELLA VIÀRIA

 

Davant de les declaracions del nou regidor del districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, en relació amb les obres de la plaça de les Glòries, recollides pel diari El Punt el dia 7 de juliol, les AVV de la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, el Poblenou i Fort Pienc ens veiem en la necessitat de posar de manifest el nostre total desacord amb la proposta d’aturar la construcció dels túnels viaris i l’enderroc de l’anella viària.

Hem de recordar que el pla de les Glòries va ser aprovat amb el vot, entre altres, del seu partit, Convergència i Unió, només fa 4 anys i que l’enderroc de l’anella viària i els túnels de la Gran Via i la Diagonal constitueixen uns dels elements bàsics de la reforma de la plaça, sense els quals no és possible la transformació que està en marxa. L’enderroc va iniciar-se fa 3 anys i el projecte bàsic dels túnels està redactat. Estem d'acord a millorar el projecte i a planificar raonablement les obres corresponents, però sense que això signifiqui afegir més anys  d'endarreriments als que ja portem. L'actual situació de degradació, de contaminació fora de tots els límits legals, sobresaturació de trànsit, etc. no es pot allargar més i més anys.

Respecte als equipaments de barri, insistentment reclamats pels veïns i veïnes i entitats dels barris de la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, el Poblenou i Fort Pienc, volem indicar que n’hi ha dos que ja tenen el projecte aprovat: el de l’edifici destinat al CAP i al del Centre per a la Gent Gran del carrer Bolívia, i l’edifici Sòcol, que ha d’acollir diversos equipaments locals. I l’escola del Encants del carrer Consell de Cent ha d’estar en marxa el 2013. El llistat d’equipaments pendents s’amplia fins a la dotzena.

En segon lloc, expressem la nostra queixa per la forma amb què ens ha estat comunicada la postura del nou equip de govern en relació amb la plaça de les Glòries. Dins del procés participatiu endegat a les Glòries, des d’abans de l’aprovació del projecte, hi ha constituïda una Comissió de Seguiment i diverses comissions de treball, en les quals estem presents les AVV signants. Els membres d’aquesta comissió hem tingut informació de la posició del nou govern per la notícia publicada al diari esmentat. A més, aquest dilluns passat i el proper teníem reunions fixades de les comissions de treball que han estat desconvocades a darrera hora de manera bastant informal. Quan el regidor Eduard Freixedes indica que “cal establir nous mecanismes de participació” no creiem que aquesta forma de presentació sigui el millor exemple de la nova participació que ens ofereix a les entitats dels barris.

Les AVV de la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, el Poblenou i Fort Pienc insistim a reclamar el compliment dels acords signats l’any 2007 (Compromís per Glòries, amb importants sacrificis dels barris), que defineixen les actuacions i el calendari incomplert, per cert, per l’anterior govern de la ciutat. Insistim, al mateix temps, a defensar els canals de participació existents, tot i que són millorables, i, en aquest sentit, demanem la convocatòria, com més aviat millor, d’una reunió de la Comissió de Seguiment, amb l’assistència del regidor d’Urbanisme, del regidor de Sant Martí i del de l’Eixample, en la qual se’ns informi de les propostes per a la plaça de les Glòries del nou govern municipal.

És en el marc de la participació on s'han de trobar les millors solucions per als barris i la ciutat amb el major consens possible i estudiant molt bé (amb tota la informació i transparència) fins on es pot arribar, tant a nivell tècnic com econòmic.

Barcelona, 7 de juliol del 2011

AVV de la Sagrada Família

AVV del Clot-Camp de l’Arpa

AVV del Poblenou

AVV de Fort Pienc

 

Davant de les declaracions del nou regidor del districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, en relació amb les obres de la plaça de les Glòries, recollides pels diaris El Punt i Avui d’avui, les AV. de la Sagrada Família, del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou i de Fort Pienc ens veiem en la necessitat de posar de manifest el nostre total desacord amb la proposta d’aturar la construcció dels túnels viaris i l’enderroc de l’anella viària.

Hem de recordar-li que el pla de les Glòries va ser aprovat amb el vot, entre altres, del seu partit, Convergència i Unió, només fa 4 anys, i que l’enderroc de l’anella viària i els túnels de la Gran Via i la Diagonal constitueixen uns dels elements bàsics de la reforma de la plaça, sense els quals, no és possible la transformació que està en marxa. L’enderroc va iniciar-se fa 3 anys i el projecte bàsic dels túnels està redactat.

Quant als equipaments de barri, insistentment reclamats pels veïns i veïnes i entitats dels barris de la Sagrada Família, del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou i de Fort Pienc, volem recordar-li que n’hi ha dos que ja tenen el projecte aprovat: el de l’edifici destinat al CAP i al Centre per a Gent Gran del carrer Bolívia, i l’edifici Sòcol, que ha d’acollir diversos equipaments locals; que l’escola del Encants, del carrer Consell de Cent, ha d’estar en marxa el 2013. El llistat d’equipaments pendents s’amplia fins a la dotzena.

En segon lloc, expressem la nostra queixa per la forma en què ens ha estat comunicada la postura del nou equip de govern en relació amb la plaça de les Glòries.

Dins del procés participatiu iniciat a les Glòries, des d’abans de l’aprovació del projecte, hi ha constituïda una Comissió de Seguiment i diverses comissions de treball, en què estem presents les AVV signants. Els membres d’aquesta comissió només hem tingut informació de la posició del nou govern per la notícia publicada als diaris esmentats. A més, aquest dilluns passat i el proper teníem reunions fixades de les comissions de treball que han estat desconvocades a darrera hora, de manera bastant informal. Quan el regidor Eduard Freixedes indica que “cal establir nous mecanismes de participació” no creiem que aquesta presentació sigui el millor exemple de la nova participació que ens ofereix a les entitats dels barris.

Les AVV de la Sagrada Família, del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou i de Fort Pienc insistim a reclamar el compliment dels acords signats l’any 2007 (Compromís per Glòries), que defineixen les actuacions i el calendari incomplert, per cert, per l’anterior govern de la ciutat. Insistim, al mateix temps, a defensar els canals de participació existents, tot i que són millorables, i, en aquest sentit, demanem la convocatòria, com més aviat millor, d’una reunió de la Comissió de Seguiment, amb l’assistència del regidor d’Urbanisme, del regidor de Sant Martí i del de l’Eixample, en la qual se’ns informi de les propostes per a la plaça de les Glòries del nou govern municipal.

Signat

AVV. de la Sagrada Família,  AVV. del Clot-Camp de l’Arpa,  AVV. de Poblenou,  AVV. de Fort Pienc

Més articles...