Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Al.legacions contra el Museu del Disseny

{mosimage}L’escrit que les AA.VV de Sagrada Família, Fort Pienc, Poblenou i Clot-Camp de l’Arpa hem presentat a l’Ajuntament ve a ser un recull de les reivindicacions que vàrem formular en relació aquest edifici amb motiu de l’aprovació municipal del pla de les Glòries, l’any 2007 i que no han estat acceptades pel consistori.

No estem en contra del Museu del Disseny, el nostre desacord està en la situació i volum de l’edifici que l’han escollit per ser la seu del museu. L’edifici va ser dissenyat, fa anys, pensant en la plaça tal com era i, encara, és ara, amb l’anella viària elevada que coneixem amb el nom de “tortell”. Per aquest motiu, entre altres, l’edifici contemplava una altura i una forma, que volava per damunt del tortell i garantia la seva presència i posició dominant respecte la plaça.     Sortosament el pla de les Glòries contempla una plaça molt diferent, sense tortell ( ja s’ha iniciat el seu desmuntatge ), amb un ampli parc en el lloc que ocupa aquell. Doncs en lloc de redefinir la situació, forma i volum de l’edifici, el projecte del Centre de Disseny manté les característiques bàsiques de la idea inicial, excepte un ajust poc significatiu en l’altura de l’edifici.  

En les al·legacions que presentem, reclamem redissenyar l’edifici d’acord amb la nova configuració, respectuosa amb el gran parc central i el parc Lineal.  Des de una perspectiva de l’urbanisme i l’arquitectura al servei dels ciutadans reclamem, considerem que els edificis de la zona han de respondre a una ordenació del sector concebuda des de i per les persones, d’alçades respectuoses amb les de l’entorn, i que permeti la continuïtat física i visual dels espais lliures i dels recorreguts de vianants i la seva integració en el futur Parc Lineal. Per això demanem:

  1.  Un estudi paisatgístic independent (amb gràfics virtuals, etc.) que analitzi els impactes visuals del C. Disseny i altres edificis inclosos en la MPGM, fets des del punt de vista del vianant i del usuari de les zones verdes previstes.
  2. Eliminació del edifici “grapadora” i substitució del mateix per un petit edifici, que encabeixi els accessos verticals, posat en un lloc que no interfereixi recorreguts o visuals importants.
  3. Un estudi de quins dels espais que el projecte situa en la “grapadora” es poden posar en el subsòl, quins no són estrictament necessaris i contemplar la possibilitat (amb la participació veïnal) de situar alguns d’aquests usos en els edificis que seran “veïns” del Centre o propers.
  4. Estudiar i acordar amb les entitats veïnals la integració concreta del Centre, i sobretot de les parts superiors, en el parc global de Glòries (com es va acordar expressament en la pagina 9 del Compromís per Glòries) i en el Parc Lineal (tal com surt grafiat en la pagina 9 de la Memòria de la MPGM i que reproduïm al final) per aconseguir un veritable “corredor verd” que incorpori bons recorreguts per a vianants i bicicletes.
  5. Que el projecte incorpori totes les mesures de millora ambiental possibles (no solament les legalment exigibles) en tots els aspectes : energia fotovoltàica i tèrmica, minimització i reciclatge, aprofitament pluvial i freàtic, aparcament per a bicicletes, materials ecològics, etc.).
  6. Participació real i efectiva als veïns i entitats en las tramitació del projecte, en el sentit de que no solament se’ns informi sinó que realment es tinguin en consideració les propostes

 Veure les al.legacions

Desallotjament i enderroc

El recent desallotjament posa en evidència la necessitat d’un Pla de Protecció del Casc Antic 

perello

El desallotjament d’una família nombrosa i l’immediat enderrocament de l’edifici treu a llum la fràgil situació en què es troba el Casc Antic del Poblenou. L’Associació de Veïns ha denunciat que en poc temps hi ha hagut més de 23 edificis enderrocats en aquesta àrea del Poblenou i reclama una urgent aplicació d’un Pla de Protecció del Casc Antic que freni aquesta dinàmica especulativa. Aquest Pla hauria de garantir una renovació respectuosa amb l’estètica i les dinàmiques de barri  i que conformes el marc necessari  pel manteniment del teixit humà, associatiu  i comercial que li ha donat vida.

Per desgràcia l’agressiva transformació del barri va masses cops acompanyada, com ha passat en aquest cas, per un drama humà. I si be és veritat, tal com ens han explicat, que Serveis Socials del Poblenou fa temps que coneixen la problemàtica de la senyora Agustina cal trobar-hi solucions. A l’hora no ens ha d’estranyar gens ni mica les protestes solidàries dels veïns quan la Guàrdia Urbana executava el desnonament.

L’Associació de Veïns del Poblenou s’ha adreçat al Districte i a l’Institut Municipal d’Urbanisme per aclarir els fets. En primer lloc, ha de quedar ben clar si la Guàrdia Urbana va actuar sota mandat judicial o no, en segon lloc, hem de veure que hi ha darrera d’unes llicències municipals d’enderroc que estan dins de la Unitat 5 del Pla del Front Marítim. En aquest entorn ja va ser paradigmàtic l’enderroc de l’emblemàtica fàbrica “Extractos Tánicos” per construir-hi edificis alts.

Veure noticia en la premsa: La Vanguardia, El Periòdico

Acabem una enquesta, començem una altra

Quan diversos veïns del barri ens van demanar a l'Associació de Veïns que intercedíssim amb l'Ajuntament per aconseguir que el tram mar de la Rambla fos peatonal vam pensar que seria orientatiu fer una enquesta per a saber quin ressò té aquesta petició. Les dades són concloents: un 91% creu que s'ha d'obrir immediatament degut a la gran afluència de vianants que hi ha a l'estiu.

En canvi, el Regidor Narvaez ens ha adreçat un comunicat que diu:"informo en la necessitat de mantenir-ho obert -al tràfic, s'entén- per la quantitat d'obres existents en aquest barri. En el Pla d'Acció Municipal els informem que tenim previst la urbanització d'aquest tram".

Al marge de que considerem que despatxar una problemàtica que té el barri en un parell de línies no és de rebut, si que hauríem de reflexionar sobre les molèsties que causen al barri els carrers tallats per les obres. Si es planifiquessin millor, si s'acotessin els seus terminis d'execució, si es minimitzessin les molèsties que causen al seu entorn, potser no hauríem de sumar-hi aquesta altra conseqüència negativa i gaudireim d'una rambla plenament peatonalitzada.

Torre de les Aigües

{mosimage}

Per fi la rehabilitació de la Torre de les Aigües serà una realitat.

Han hagut de passar uns quants anys perquè aquest símbol del Poblenou es dignifiqués.  La gestió que en el seu dia va fer l'Associació de Veïns de contactar amb AGBAR perquè assumís aquest projecte ha donat fruit. Segons va explicar el regidor Narvaez, amb motiu de l'aprovació del PAD, en aquest mandat la Torre estarà en condicions de ser utilitzada com a mirador i es condicionarà la part baixa per ser utilitzada com a sala de barri i d'exposicions i el cost de la rehabilitació anirà a càrrec exclusivament de la Companyia d'Aigües. L'arquitecte serà Antoni Vilanova, que pel coneixement que té del Patrimoni del Poblenoui i la defensa que n'ha fet, és una garantia de respecte al passat del Poblenou.

Vegeu notícia a El Periòdico

CAN RICART DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL

PREOCUPACIÓ PELSEU DESENVOLUPAMENT

 Comunicat de l'Assocciació de Veïns i Veïnes del Poblenou:

L’acord de Govern de la Generalitat de 22 d’abril declara Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el conjunt fabril de Can Ricart. Finalment, i després d’un llarg procés, amb el reconeixement de Can Ricart, l’únic edifici fabril a Barcelona amb la màxima consideració del patrimoni català,  s’ha donat un important pas en favor del patrimoni industrial de la ciutat. La declaració de BCIN és motiu de satisfacció per a les entitats ciutadanes que vam demanar fa tres anys la seva preservació amb el màxim grau de protecció, tot i que mantenim una gran preocupació pel futur projecte de rehabilitació i de la seva integració en l’entorn urbà donat que els plans urbanístics aprovats a la zona l’afecten notablement. 

 

L’Arxiu Històric del Poblenou, el Grup de Patrimoni del Fòrum Ribera del Besòs i l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, entitats que van sol·licitar la incoació de l’expedient per protegir el conjunt històric de Can Ricart hem presentat al·legacions i recursos per tal d’evitar que una interpretació poc acurada de la llei de protecció del patrimoni permeti mutilar el conjunt i en desvirtuï els seus valors com a document històric representatiu de l’arquitectura i de la cultura industrial de la ciutat. Hem denunciat també repetidament l’actitud del departament de cultura de la Generalitat que mentre ha elevat el grau de protecció al màxim dins del patrimoni català, ha autoritzat enderrocar una part significativa amb idèntica vàlua a la que es manté.

 

La declaració de BCIN acredita definitivament el valor que representa Can Ricart per al patrimoni cultural de Catalunya, desautoritzant al mateix temps aquells que des de diferents instàncies de l’administració, de la propietat o de l’opinió pública l’han negat. Estableix també de forma clara el marc legal de la protecció i el seu manteniment. Cal insistir, doncs, novament  que les intervencions urbanístiques que l’afecten es portin a terme amb la màxima cura i rigor, descartant qualsevol impacte que perjudiqui la visualització del conjunt, que n’eviti la privatització i l’ús restrictiu, i que en modifiqui la seva forma i estructura, tant dels exteriors com dels interiors. Per la nostra part no dubtarem a continuar defensant-los amb els instruments legals i ciutadans que correspongui.