Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Assemblea Glòries 28 de març 2012

Assemblea Glories 28 març 2012.

Comunicat sobre Glòries

TOTAL DESACORD DE LES ENTITATS SIGNANTS DEL COMPROMÍS PER GLÒRIES AMB LA PROPOSTA D'ATURAR ELS TÚNELS I L'ANELLA VIÀRIA

 

Davant de les declaracions del nou regidor del districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, en relació amb les obres de la plaça de les Glòries, recollides pel diari El Punt el dia 7 de juliol, les AVV de la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, el Poblenou i Fort Pienc ens veiem en la necessitat de posar de manifest el nostre total desacord amb la proposta d’aturar la construcció dels túnels viaris i l’enderroc de l’anella viària.

Hem de recordar que el pla de les Glòries va ser aprovat amb el vot, entre altres, del seu partit, Convergència i Unió, només fa 4 anys i que l’enderroc de l’anella viària i els túnels de la Gran Via i la Diagonal constitueixen uns dels elements bàsics de la reforma de la plaça, sense els quals no és possible la transformació que està en marxa. L’enderroc va iniciar-se fa 3 anys i el projecte bàsic dels túnels està redactat. Estem d'acord a millorar el projecte i a planificar raonablement les obres corresponents, però sense que això signifiqui afegir més anys  d'endarreriments als que ja portem. L'actual situació de degradació, de contaminació fora de tots els límits legals, sobresaturació de trànsit, etc. no es pot allargar més i més anys.

Respecte als equipaments de barri, insistentment reclamats pels veïns i veïnes i entitats dels barris de la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, el Poblenou i Fort Pienc, volem indicar que n’hi ha dos que ja tenen el projecte aprovat: el de l’edifici destinat al CAP i al del Centre per a la Gent Gran del carrer Bolívia, i l’edifici Sòcol, que ha d’acollir diversos equipaments locals. I l’escola del Encants del carrer Consell de Cent ha d’estar en marxa el 2013. El llistat d’equipaments pendents s’amplia fins a la dotzena.

En segon lloc, expressem la nostra queixa per la forma amb què ens ha estat comunicada la postura del nou equip de govern en relació amb la plaça de les Glòries. Dins del procés participatiu endegat a les Glòries, des d’abans de l’aprovació del projecte, hi ha constituïda una Comissió de Seguiment i diverses comissions de treball, en les quals estem presents les AVV signants. Els membres d’aquesta comissió hem tingut informació de la posició del nou govern per la notícia publicada al diari esmentat. A més, aquest dilluns passat i el proper teníem reunions fixades de les comissions de treball que han estat desconvocades a darrera hora de manera bastant informal. Quan el regidor Eduard Freixedes indica que “cal establir nous mecanismes de participació” no creiem que aquesta forma de presentació sigui el millor exemple de la nova participació que ens ofereix a les entitats dels barris.

Les AVV de la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, el Poblenou i Fort Pienc insistim a reclamar el compliment dels acords signats l’any 2007 (Compromís per Glòries, amb importants sacrificis dels barris), que defineixen les actuacions i el calendari incomplert, per cert, per l’anterior govern de la ciutat. Insistim, al mateix temps, a defensar els canals de participació existents, tot i que són millorables, i, en aquest sentit, demanem la convocatòria, com més aviat millor, d’una reunió de la Comissió de Seguiment, amb l’assistència del regidor d’Urbanisme, del regidor de Sant Martí i del de l’Eixample, en la qual se’ns informi de les propostes per a la plaça de les Glòries del nou govern municipal.

És en el marc de la participació on s'han de trobar les millors solucions per als barris i la ciutat amb el major consens possible i estudiant molt bé (amb tota la informació i transparència) fins on es pot arribar, tant a nivell tècnic com econòmic.

Barcelona, 7 de juliol del 2011

AVV de la Sagrada Família

AVV del Clot-Camp de l’Arpa

AVV del Poblenou

AVV de Fort Pienc

 

Comunicat aturada obres plaça Les Glories

Davant de les declaracions del nou regidor del districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, en relació amb les obres de la plaça de les Glòries, recollides pels diaris El Punt i Avui d’avui, les AV. de la Sagrada Família, del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou i de Fort Pienc ens veiem en la necessitat de posar de manifest el nostre total desacord amb la proposta d’aturar la construcció dels túnels viaris i l’enderroc de l’anella viària.

Hem de recordar-li que el pla de les Glòries va ser aprovat amb el vot, entre altres, del seu partit, Convergència i Unió, només fa 4 anys, i que l’enderroc de l’anella viària i els túnels de la Gran Via i la Diagonal constitueixen uns dels elements bàsics de la reforma de la plaça, sense els quals, no és possible la transformació que està en marxa. L’enderroc va iniciar-se fa 3 anys i el projecte bàsic dels túnels està redactat.

Quant als equipaments de barri, insistentment reclamats pels veïns i veïnes i entitats dels barris de la Sagrada Família, del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou i de Fort Pienc, volem recordar-li que n’hi ha dos que ja tenen el projecte aprovat: el de l’edifici destinat al CAP i al Centre per a Gent Gran del carrer Bolívia, i l’edifici Sòcol, que ha d’acollir diversos equipaments locals; que l’escola del Encants, del carrer Consell de Cent, ha d’estar en marxa el 2013. El llistat d’equipaments pendents s’amplia fins a la dotzena.

En segon lloc, expressem la nostra queixa per la forma en què ens ha estat comunicada la postura del nou equip de govern en relació amb la plaça de les Glòries.

Dins del procés participatiu iniciat a les Glòries, des d’abans de l’aprovació del projecte, hi ha constituïda una Comissió de Seguiment i diverses comissions de treball, en què estem presents les AVV signants. Els membres d’aquesta comissió només hem tingut informació de la posició del nou govern per la notícia publicada als diaris esmentats. A més, aquest dilluns passat i el proper teníem reunions fixades de les comissions de treball que han estat desconvocades a darrera hora, de manera bastant informal. Quan el regidor Eduard Freixedes indica que “cal establir nous mecanismes de participació” no creiem que aquesta presentació sigui el millor exemple de la nova participació que ens ofereix a les entitats dels barris.

Les AVV de la Sagrada Família, del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou i de Fort Pienc insistim a reclamar el compliment dels acords signats l’any 2007 (Compromís per Glòries), que defineixen les actuacions i el calendari incomplert, per cert, per l’anterior govern de la ciutat. Insistim, al mateix temps, a defensar els canals de participació existents, tot i que són millorables, i, en aquest sentit, demanem la convocatòria, com més aviat millor, d’una reunió de la Comissió de Seguiment, amb l’assistència del regidor d’Urbanisme, del regidor de Sant Martí i del de l’Eixample, en la qual se’ns informi de les propostes per a la plaça de les Glòries del nou govern municipal.

Signat

AVV. de la Sagrada Família,  AVV. del Clot-Camp de l’Arpa,  AVV. de Poblenou,  AVV. de Fort Pienc

Assemblea Glòries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Featured

La foscor dels túnels de la plaça de les Glòries

Què hi ha de més negre que la foscor d’un túnel? Doncs el debat dels túnels de la plaça de les Glòries.

 Les associacions de veïns i veïnes presents a les reunions de les comissions de seguiment en què s’ha de debatre el procés de desenvolupament del Pla de la plaça de les Glòries estem reclamant des de l’estiu participar en el debat dels futurs túnels i xarxa viària que ha de permetre enderrocar l’anella viària elevada actual (el tortell) i recuperar l’àmplia superfície destinada a zona verda, que ha de ser una de les places emblemàtiques de la ciutat.

 Després d’insistir-hi reiteradament aquest darrer mes, ens hem trobat que no se’ns ha facilitat encara el document de criteris per definir la xarxa viària ni se’ns ha convocat per debatre el tema, quan ja està en redacció l’avantprojecte i és públic i conegut que el govern municipal i els partits de l'oposició amb representació a l’Ajuntament estan discutint-lo sense arribar a acords. Només se’ns ha convocat a una reunió de la comissió de seguiment, que per les seves característiques no és el lloc per debatre amb detall els projectes i propostes i menys sense la documentació amb els criteris i alternatives de la xarxa viària que ha estat elaborat.

 La solució que s’adopti per als túnels i la resta de la xarxa viària de la plaça marcarà de manera indiscutible el futur disseny del parc. El pla de les Glòries aprovat el 2007 defineix una plaça de dimensió equivalent a quatre illes de l’Eixample, fet que permetrà disposar d’una àmplia superfície que pretenem que permeti als ciutadans de Barcelona i als veïns de la plaça gaudir dels avantatges d’un paisatge no dominat pels edificis ni el trànsit.