Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Polèmica nova escola a la Rambla

El Consorci d’Educació de Barcelona ha cedit a les pressions d’un determinat grup de pares i ha decidit traslladar la futura nova escola, CEIP Sant Martí, a la Rambla del Poblenou / passatge Burrull. Aquesta decisió vulnera els drets dels altres pares que ja havien apuntat als seus fills a aquesta escola en l’indret a on s’havia anunciat, prop de la Vila Olímpica.

El greu del cas és que el sorprenent canvi sobtat del Consorci no es pot justificar alegant el criteri de proximitat dels sol.licitants donat de que en la zona ara escollida hi ha hagut, enguany, dues escoles públiques amb forces places vacants. Només es podria justificar si es considires que aquestes places no tinguessin un nivell de qualitat adequat, cosa que en absolut és així, tal com reconeix el mateix Consorci. f040mh02

El tema resulta encara més surrealista quan s’imposa a totes les escoles de la zona de la dreta de la Rambla que augmentin la ràtio de P3.La Plataforma per l’Ensenyament públic del Poblenou està lògicament molt indignada pel que significa la pèrdua d’orientació de qui té la responsabilitat en la planificació escolar i, per tot aquest despropòsit es planteja el demanar dimissions. Veieu la carta que ha adreçat al Gerent del Consorci, sr. Manel Blasco. Exigim explicacions públiques.

Aquesta Plataforma és un espai de trobada a on es reuneixen col.lectius de la comunitat educativa del barri (Ampes, mestres, directors, Associacions de Veïns i altres entitats com Apropem-nos), en els darrers anys ha vetllat perquè s’afronti el creixement dels equipaments educatius i el suport als existents amb criteris de racionalitat, equilibri i equitat.

Inacceptable és també que el regidor Narvaez i la Presidenta del Consell del Districte, sra. Ballarín, que també és Regidora d’Educació de la ciutat, hagin avalat la decisió d’aquest canvi sense informar al barri, ni a les escoles, ni a les entitats com la Comissió Pro-Equipaments del Poblenou i  l’Associació de Veïns del Poblenou que des de fa temps reivindiquen aquest solar.

Fons oficioses diuen que la intenció és que en el proper curs l’escola Sant Martí s’ubiqui en els barracons que s’estan fent al costat de l’Institut Icària, després vagin als barracons que deixarà l’escola La Llacuna fins que es construexi la nova escola a la Rambla.