Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Exposició Pública de l’expedient de Can Ricart

constructiva brLa documentació exposada demostra que s’enderroquen parts de la fàbrica del màxim valor patrimonial

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha exposat al públic, previ a la declaració definitiva, l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional per al conjunt històric de Can Ricart. L’expedient estarà exposat fins el 27 de desembre als serveis territorials de Cultura, al carrer Muntaner, 221 de Barcelona. D’aquesta manera queda expressa la voluntat d’aquest Departament de catalogar el recinte de Can Ricart amb la màxima protecció que permet la legislació actual.  

No obstant, el propi Departament de Cultura, mitjançant la Comissió Territorial de Patrimoni de Barcelona, ha autoritzar l’enderroc selectiu de diverses parts del recinte industrial sense esperar la declaració de BCIN.  Els estudis patrimonials realitzats per l’Ajuntament de Barcelona demostren que algunes naus que s’estan enderrocant son més antigues (anteriors a 1877) a d’altres que es mantenen. L’evidencia d’una completa manca de criteri en la determinació del conjunt històric a preservar ha portat el cas als tribunals de justícia, que hauran de resoldre. La llàstima és que el mal ja estarà fet i la fàbrica mutilada.

 

Davant aquests fets l’Associació de Veïns i veïnes del Poblenou va interposar un recurs als tribunals per aturar que va ser rebutjat.

 

Fins el 28 de desembre l’expedient de Can Ricart resta a exposició pública. Per fi, tenim accés a una documentació de gran valor provinent de l’arxiu de la família Ricart, propietaris de la fàbrica des de 1862. Malgrat que se sabia de l’existència d’aquesta documentació ens ha estat ocultada. Sens dubte, el seu coneixement  hagués reforçat  l’Estudi Patrimonial de Can Ricart dut a terme per la Mercè Tatjer i el seu equip amb la col.laboaració del Grup de Patimoni del Fòrum de la Ribera del Besós.

 

Aquestes noves fons d’informació recopilades en un estudi realitzat per Montserrat Villaverde rebel·len la seqüència cronològica de les diferents construccions responent a la consolidació i creixement de la fàbrica d’estampats, així com a les successives remodelacions per raons tecnològiques o industrials. De la seva lectura és desprèn la inconsistència en valorar les naus ara enderrocades per sota d’algunes que es preserven i la gran importància de les naus centrals a on es concentra el sistema energètic de la fàbrica, les quals no estan totes encara enderrocades.

 

A la vista de les noves dades, de moment de manera cautelar mentre es dilucida si no fora convenient  mantenir aquestes naus per raons d’integritat patrimonial, reclamem que la Generalitat paralitzi immediatament els enderrocs. Tanmateix, estem preparant les al.legacions pertinents.

a