Tenim 99 visitants en línia

Manifest sobre els fets que passen en els assentaments del Poblenou

Clica sobre el text del manifest per veure'l complet

Si vols adherir-te al manifest, afegeix en l'apartat "escriure un comentari" el nom de la teva entitat o el teu nom si ho fas a títol individual

 

Manifest unitari contra el racisme

dhereix-te eviant un correu a      ->     Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Memòria d'Apropem-nos 2011


MEMÒRIA

APROPEM-NOS

2011

 

INTRODUCCIÓ

 

 

L’any 2011 és un any d’inflexió per a Apropem-nos. Un any de consolidació d’algunes activitats, però sobretot d’obertura a nous projectes i accions. Una obertura marcada per la realitat canviant de la nostra societat i del territori, especialment marcada els darrers anys per l’impacte de la crisi de models econòmics i socials i també de valors, i la davallada dels recursos i mecanismes de protecció social.
Apropem-nos, com ha fet periòdicament al llarg dels seus deu anys d’història, aquest any ha portat a terme una reflexió interna: primer, per intentar transmetre la globalitat del projecte i la relació entre els diversos àmbits, i segon, per preguntar-se el que està fent i el que podria fer, i el com i el quan i amb qui.  
Fruit d’aquesta reflexió ha sorgit una nova estructuració del projecte, una reformulació dels objectius més adequada a la realitat i un seguit de propostes a curt i a mitjà termini, tant relatives a accions concretes como a elements metodològics i estratègies de futur, la implementació de les quals dependrà en bona part dels recursos humans i materials que emparin el projecte a partir del 2012.
Aquesta memòria s’ordena sobre els quatre eixos que pensem que sustenten la convivència en la nostra societat: l’acollida (per als que acaben d’arribar o que no han connectat amb la societat d’acollida), la sensibilització (entesa com un procés d’ampliació de la capacitat de viure en la diversitat), la dinamització comunitària (basada en una metodologia participativa) i la inclusió social (el camí invers de la desigualtat que impossibilita una convivència equilibrada).
Són quatre eixos interconnectats. És així com la convivència es treballa com un procés transversal que no s’encalla en l’acollida ni en cap dels àmbits esmentats, sinó que transita, flueix a través de la permeabilitat necessària entre les parts.     
 
 

Adhereix-te al manifest de Apropem-nos en perill

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES EN PROJECTES SOCIALS AL POBLENOU

LA GENERALITAT INCOMPLEIX EL CONVENI SIGNAT AMB EL PLA COMUNITARI ‘APROPEM-NOS’

Des de fa un quant temps, les retallades estan afectant moltes entitats que desenvolupen projectes socials, plans comunitaris i també les prestacions socials que depenen directament de les Administracions. A tall d’exemple:

-    Al barri de Sant Andreu hi ha un grup d’atenció a drogoaddictes que treballa des de fa 25 anys en la desintoxicació; la tasca que desenvolupava depenia de subvencions i, en tallar les administracions públiques la seva dotació econòmica, se l’han carregada.

-       A Sabadell, el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants haurà de tancar per falta de suport financer de l'Ajuntament o, en el millor dels casos, s'haurà de repensar de tal manera que l'atenció integral a l'immigrant desaparegui.

-       El PIRMI o renda mínima d’inserció ha estat i és objecte de revisió per part de la Generalitat i pot comportar que moltes persones que la necessiten es quedin sense aquesta prestació social.

Apropem-nos en perill !

Apropem-nos en perill

Apropem-nos

“APROPEM-NOS” EN PERILL D’EXTINCIÓ

 

LA GENERALITAT INCOMPLEIX EL CONVENI SIGNAT AMB EL PLA COMUNITARI

APROPEM-NOS

Apropem-nos vol denunciar l’incompliment del conveni signat amb la Generalitat i que representa no haver rebut part de les subvencions del 2010 i la totalitat del 2011. A la vegada hi ha la incertesa de quin tipus d’ajuts estan disposats donar pel 2012 i endavant, tant la Generalitat com l’Ajuntament.

 

Apropem-nos

Seguiu les activitats d'Apropem-nos en aquest lloc web 

apropem-nos
  APROPEM-NOS: PROMOURE LA CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS I VEINES DEL POBLENOU

Apropem-nos és un projecte que va néixer l’any 2001 per iniciativa de veïns i veïnes del barri i tècnics dels Serveis Personals del Districte de Sant Martí. Amb els anys, ha anat sumant persones, entitats i col.lectius, en un procés sempre obert a noves incorporacions, i ha anat treballant d'acord amb els seus objectius principals:

 • Conèixer la realitat convivencial del Poblenou entre ciutadans i ciutadanes de diverses procedències geogràfiques i culturals.
 • Apropar les diverses cultures que conflueixen al barri, creant canals de comunicació per tal de fomentar el respecte, la solidaritat i les relacions mútues.
 • Propiciar el diàleg i la participació, contribuint així a prevenir l’aparició de conflictes i/o dinàmiques d’exclusió social.

El projecte es realitza amb i per als veïns i veïnes del Poblenou, de tots els grups d’edat i de qualsevol procedència, implicant també els serveis públics que treballen en la zona.

Apropem-nos és també una xarxa flexible que relaciona entitats, equipaments, serveis, col.lectius i persones, fent circular la informació sobre recursos i activitats al barri,  impulsant iniciatives i canalitzant accions que permetin avançar cap a l’assoliment dels objectius esmentats.

Aquestes són algunes de les accions d’ Apropem-nos:

 • Espais de debat, reflexió i coneixement mutu, com el “Te i Cafè” (tertúlia al voltant d’un tema), festa anual d’Apropem-nos al maig, etc.
 • Tallers de llengua (català, castellà...) i coneixement de l'entorn.
 • Punt d'Acollida per a nous veïns i veïnes del barri, de la procedència que siguin.
 • Lleure infantil i juvenil associat a l’educació en valors.
 • Estudi de la situació de la immigració al barri i de les relacions entre els diferents col.lectius  mitjançant entrevistes, grups d’opinió, etc.
 • Contactes i intercanvis amb altres organitzacions, moviments socials, etc. que treballen en temes semblants.
 • Difusió del projecte a través de cartells, fulls informatius, revistes, vídeos i altres mitjans.

 

TROBADES SOBRE LA CONVIVÈNCIA AL POBLENOU

 • Resúm de la I Trobada sobre la convivència celebrada al Novembre del 2007: clica aquí. 
 • Resúm de la II Trobada sobre la convivència celebrada al maig del 2008: clica aquí.

 Ens podeu trobar al Centre Cívic Can Felipa, c/Pallars 277, 08005 Barcelona

 Tel. 93 256 38 72 / 93 256 38 40;  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

apropem-nos event 

Formen part de la xarxa d' APROPEM-NOS:

AV del Poblenou, Biblioteca Xavier Benguerel, Centre Cívic Can Felipa. Centre Serveis Socials Poblenou, Ass. Esplai La Flor de Maig, JOC-Besòs, Ludoteca M. Gràcia Pont, Parròquia Sta. M. del Taulat, Parròquia Sagrat Cor, Veïns i Veïnes del Poblenou, Xarxa Solidària, Ass. Catalana d’Amistat amb el Poble Saharaui- ACAPS Poblenou, Coordinadora d’Entitats del Poblenou, Consorci Normalització Lingüística de Catalunya (Sant Martí) 

apropem-nos event 2