Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Les esquerdes provocades pel 22@ continuen sense arreglar-se

obres_26-06-10
El passat 14 de juny els veïns i veïnes del carrer Granada conjuntament amb la AAVV del Poblenou varem tenir una reunió amb el regidor del districte Sr. Narvaez per mirar de resoldre el contenciós sobre la reparació de les esquerdes originades pels treballs d’instal·lació de diverses xarxes de serveis als carrers de Ciutat de Granada i Ramón Turró , conducció de aigua calenta i freda, recollida pneumàtica d’escombreries, etc. .   Durant la reunió el regidor va comentar que degut a que els informes fets per part de les asseguradores de l’empresa COMSA i la del propi 22@, responsable de les obres, negaven la possible causa – efecte, ells no podien fer-se càrrec de la reparació dels desperfectes.   Els veïns i veïnes li van recordar que mentre es feien les obres del carrer i en més d'una de les reunions mantingudes amb el regidor, ell s’havia compromès reiteradament a reparar o a indemnitzar als veïns pels desperfectes ocasionats a les vivendes, cosa que va reconèixer.
Com coneixedor del que havia passat se li va demanar que encarregués un informe redactat per tècnics del Ajuntament sense interessos personals, com en el cas de les asseguradores.
Ens va sembla incomprensible que el pes del posicionament del Ajuntament via 22@ tingués com a base els informes fets per les companyies asseguradores, que tothom tenia clar que era part interessada i, per tant, podien estar condicionats.  
També es va demanar còpia de tot els informes de guàrdia urbana, tècnics d’obra, etc, donat que les obres es van haver d’aturar diverses vegades per afectació de les vivendes a causa de la vibració. Finalment es va quedar que aquesta demanda es faria per escrit i passada per registre, que en aquets moments ja s’ha fet. Al final després d’un prolongat estira i afluixa, es va acabar la reunió sense que hi hagués un acord favorable als veïns.
Va quedar el compromís de tornar-nos a trobar després de haver rebut les còpies dels informes sol·licitats i a l’espera del informe tècnic fet pels tècnics de l’Ajuntament.