Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

Manifest sobre els fets que passen en els assentaments del Poblenou

Clica sobre el text del manifest per veure'l complet

Si vols adherir-te al manifest, afegeix en l'apartat "escriure un comentari" el nom de la teva entitat o el teu nom si ho fas a títol individual

Featured

Manifest unitari contra el racisme

dhereix-te eviant un correu a -> Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Featured

Memòria d'Apropem-nos 2011

 


MEMÒRIA

APROPEM-NOS

2011

INTRODUCCIÓ

L’any 2011 és un any d’inflexió per a Apropem-nos. Un any de consolidació d’algunes activitats, però sobretot d’obertura a nous projectes i accions. Una obertura marcada per la realitat canviant de la nostra societat i del territori, especialment marcada els darrers anys per l’impacte de la crisi de models econòmics i socials i també de valors, i la davallada dels recursos i mecanismes de protecció social.
Apropem-nos, com ha fet periòdicament al llarg dels seus deu anys d’història, aquest any ha portat a terme una reflexió interna: primer, per intentar transmetre la globalitat del projecte i la relació entre els diversos àmbits, i segon, per preguntar-se el que està fent i el que podria fer, i el com i el quan i amb qui.  
Fruit d’aquesta reflexió ha sorgit una nova estructuració del projecte, una reformulació dels objectius més adequada a la realitat i un seguit de propostes a curt i a mitjà termini, tant relatives a accions concretes como a elements metodològics i estratègies de futur, la implementació de les quals dependrà en bona part dels recursos humans i materials que emparin el projecte a partir del 2012.
Aquesta memòria s’ordena sobre els quatre eixos que pensem que sustenten la convivència en la nostra societat: l’acollida (per als que acaben d’arribar o que no han connectat amb la societat d’acollida), la sensibilització (entesa com un procés d’ampliació de la capacitat de viure en la diversitat), la dinamització comunitària (basada en una metodologia participativa) i la inclusió social (el camí invers de la desigualtat que impossibilita una convivència equilibrada).
Són quatre eixos interconnectats. És així com la convivència es treballa com un procés transversal que no s’encalla en l’acollida ni en cap dels àmbits esmentats, sinó que transita, flueix a través de la permeabilitat necessària entre les parts.     
Featured

Adhereix-te al manifest de Apropem-nos en perill

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES EN PROJECTES SOCIALS AL POBLENOU

LA GENERALITAT INCOMPLEIX EL CONVENI SIGNAT AMB EL PLA COMUNITARI ‘APROPEM-NOS’

Des de fa un quant temps, les retallades estan afectant moltes entitats que desenvolupen projectes socials, plans comunitaris i també les prestacions socials que depenen directament de les Administracions. A tall d’exemple:

-    Al barri de Sant Andreu hi ha un grup d’atenció a drogoaddictes que treballa des de fa 25 anys en la desintoxicació; la tasca que desenvolupava depenia de subvencions i, en tallar les administracions públiques la seva dotació econòmica, se l’han carregada.

-       A Sabadell, el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants haurà de tancar per falta de suport financer de l'Ajuntament o, en el millor dels casos, s'haurà de repensar de tal manera que l'atenció integral a l'immigrant desaparegui.

-       El PIRMI o renda mínima d’inserció ha estat i és objecte de revisió per part de la Generalitat i pot comportar que moltes persones que la necessiten es quedin sense aquesta prestació social.

Featured

Apropem-nos en perill !

Apropem-nos en perill