Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Fem Rambla!

El passat dilluns 31 de març es va celebrar a Can Saladrigas una nova assemblea oberta del procés participatiu veïnal Fem Rambla. L’assistència va ser bona, al voltant de 80 persones. El procés Fem Rambla està a punt de complir un any de vida i segueix amb força i recollint el suport de molta gent del barri. La primera conclusió de l’Assemblea és aquesta, la confiança en la feina feta pel Grup de Treball Fem Rambla. Es va informar de la creació de dues comissions, una per la urbanització del tram final i una pels vetlladors i terrasses. A la primera es va afegir una nova persona de l’assemblea a la comissió de tram final i quatre persones noves a la comissió de vetlladors.

Per altra banda es van explicar les negociacions amb el Districte per la urbanització final de la Rambla. Cal recordar que gràcies al procés participatiu el tram a remodelar serà entre Taulat i Passeig Calvell i no fins a Fernando Poo com havia anunciat el Districte. I a més s’ha aconseguit que la remodelació es faci després d’una jornada participativa que permeti valorar el projecte i decidir els aspectes que han quedat oberts com són el paviment o l’arbrat. Cal destacar que el Districte ha acceptat el criteri del procés participatiu de Fem Rambla de no posar fitons i jardineres que siguin un obstacle per a la gent. També cal destacar que el passeig central de la Rambla serà continu al llarg de tot el tram i que per tant els cotxes no podran travessar Rambla ni per Fernando Poo ni per Perelló. En aquest sentit creiem que és una bona proposta ja que prioritza clarament el caràcter peatonal de la Rambla.

Finalment el tema que es va decidir que havia de guanyar pes és el del control de terrasses i vetlladors. Es va proposar demanar formalment al Districte l’inici del procés de Pla d’Usos de la Rambla, fet que ha de permetre fer una suspensió de llicències. Es va reiterar la necessitat de garantir el dret als descans dels veïns i veïnes i l’augment constant de terrasses de bar.{jcomments on}