Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

LA TRANSFORMACIÓ DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES – 9è aniversari

Com cada any per aquestes dates, coincidint amb el 9è aniversari de la signatura del Compromís per Glòries, els veïns dels 4 barris que envolten la plaça de les Glòries ens convoquem a la Farinera del Clot per fer balanç del curs. Aquesta any coincideix amb el canvi de govern municipal, fet que contribueix a avançar més a poc a poc encara en la presa de decisions. Respectem la necessitat que tenen de situar-se per poder abordar la complexitat de la ciutat, però estem preocupats per la lenta resposta a temes que avui ja són urgents, com són l’aprovació dels plans urbanístics que han de permetre construir els equipaments i habitatges acordats, així com la redacció del projecte executiu del parc, seguint el disseny del projecte Canòpia, guanyador del concurs internacional que l’ajuntament va convocar. Cal donar una empenta i accelerar la tramitació dels plans, aquest va ser un dels temes que van centrar l’assemblea.

També es va informar de l’estat de les obres que, malgrat tot, continuen avançant i assolint els objectius marcats, com és el cas del nou edifici de l’escola dels Encants, que ja està en funcionament. Ara ha començat el procés per poder construir al seu costat, l’escola bressol.

Un altre edifici que està molt avançat, és el del carrer Bolívia, entre Badajoz i Ciutat de Granada, destinat a 105 habitatges per a persones grans, i a més, un CAP i un Casal per Gent Gran. Es preveu que estigui acabat a finals d’aquest any. El CAP és una de les reivindicacions més antigues, pot ser, dels veïns i, que sabem que costarà que la Generalitat hi destini recursos per habilitar-lo, però insistirem fins a aconseguir-ho. Pel que fa al Casal, hem reclamat al Districte que cal garantir el seu funcionament a finals d’any.

Pel que fa a l’habitatge, hi ha avenços en les fases prèvies per a la construcció d’habitatge de protecció oficial al carrer Bolívia, on l’Ajuntament és titular de tres solars. Ara ja s’ha efectuat l’enderroc dels edificis de magatzems que els ocupaven. També hi ha nous habitatges de protecció oficial als edificis situats a l’illa delimitada pels carrers Sancho de Ávila, Pamplona, Tànger i Zamora. A l’interior d’aquesta illa hi ha prevista la construcció d’un equipament esportiu municipal. El nou govern s’ha compromès a construir-lo en aquesta legislatura. De moment els veïns ja disposen d’un nou parc a l’interior de l’illa, urbanitzat a finals de l’any passat.

Un altre espai destinat a la construcció d’habitatges de protecció oficial és l’illa situada entre la Gran Via i Castillejos. L’Ajuntament té la intenció de convocar un concurs internacional per trobar la millor ordenació d’aquests edificis. Hi estem d’acord sempre que no comporti més endarreriments.

Un altre àmbit que ens preocupa per la manca d’actuacions és el del transport públic. Hem rebut amb optimisme que el govern municipal defensi la connexió del tramvia per la Diagonal, però no s’han posat en marxa encara solucions per connectar el tram de Diagonal entre les Glòries i Verdaguer amb transport públic.

En l’àmbit de la mobilitat, saludem les propostes de reducció del trànsit a la ciutat que ha anunciat l’Ajuntament.

Fa un any va començar els treballs per la construcció dels túnels de la plaça de les Glòries i segueixen el calendari previst. Ara ja s’està excavant l’accés del carrer Padilla. Reclamem que la construcció de la 2a fase s’iniciï a continuació de la 1a, sense cap interrupció. Les intervencions dels veïns en l’assemblea insistien en exigir l’execució de la totalitat dels túnels.

Tenim coneixement que el nou govern té sobre la taula la 2a fase dels túnels, tot i que  ens manifesta que complirà els acords del Compromís per Glòries signat l’any 2007. Aquests i el pla urbanístic aprovat al mateix temps, determinen l’eliminació de la barrera que suposa l’actual de Gran Via i la creació d’una zona verda destinada a convertir-se en espai de relació entre els barris del Clot i el Poblenou. Aquest espai no és possible sense el túnel acordat, cosa que obliden els seus detractors, sigui per desconeixement del model de ciutat que el Compromís per les Glòries defensa o per mala fe.

Els espais recuperats de la plaça, una part important de la superfície que no està en obres, i que han estat urbanitzats amb caràcter provisional, mantenen un nivell d’ús acceptable.

Una bona noticia a destacar, pel que fa al patrimoni de la ciutat, és la descoberta d’un tram ben conservat del Rec Comtal que permetrà la seva recuperació i incorporació al parc de les Glòries.    

Les 4 AVV dels barris que envolten la plaça, Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa i Poblenou, reclamem al govern de la ciutat accelerar la presa de decisions encaminades a la construcció dels equipaments i habitatges de protecció oficial acordats i ha continuar sense interrupcions de cap mena el procés de transformació de les Glòries.

Maig de 2016

Signat:  AVV Fort Pienc, AVV Sagrada Família, AVV Clot-Camp de l’Arpa i AVV Poblenou,