Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Equipaments

El Pla d'Equipaments del Poblenou, aprovat el 17 de juliol de 2001, després d’una llarga lluita que va encapçala la Comissió Pro-Equipaments, preveia dotar el barri d'un conjunt d'instal-lacions de carácter social, cultural i esportiu, docent, i sanitari, de les quals el Poblenou és deficitari.  Les previsions contemplaven les necessitats presents i futures, tenint en compte I'important augment demografic que registrará la zona, amb un total de 43.000 nous residents.  El que no han fet les administracions responsables de...

{mosimage} El Pla d'Equipaments del Poblenou, aprovat el 17 de juliol de 2001, després d’una llarga lluita que va encapçala la Comissió Pro-Equipaments, preveia dotar el barri d'un conjunt d'instal-lacions de carácter social, cultural i esportiu, docent, i sanitari, de les quals el Poblenou és deficitari. Les previsions contemplaven les necessitats presents i futures, tenint en compte I'important augment demografic que registrará la zona, amb un total de 43.000 nous residents. El que no han fet les administracions responsables de cada un d'aquests equipaments és dotar-se de pressupostos d'urgéncia fer front a les necessitats que avui ja demanda la realitat del barri del Poblenou. Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut una clara manca de previsió que está ara provocant greus retards en la construcció i posada en marxa de les instal-lacions i serveis. És obligació de l'administració local fer les previsions a temps dels equipaments que han d'acompanyar I'execució de plans urbanistics, sobretot quan es tracta de plans tant importants com el de la Vila Olímpica, Obertura de la Diagonal, Front Marítim, Diagonal Mar i 22@.  La conseqüéncia de la imprevisió la pateixen ara els ciutadans: escoles en barracons, la biblioteca sense acabar, déficit d'atenció dels serveis socials, manca de pistes esportives, etc.

Estat dels equipaments:

Equipaments inaugurats des del 2001:

 • Escola bressol La Paperera
 • Escola Bressol Vila Olímpica
 • Casal d’Avis Can Saladrigas
 • CAP Ramon Turró
 • Centre de Primària Arenal de Llevant
 • Piscina i gimnàs Pallars/Josep Pla
 • Residència Gent Gran carrer Llull
 • Centre de barri Diagonal Mar
 • Camp de Futbol la Mar Bella
 • Institut Arenal de Llevant
 • Centre de barri Poblenou

EQUIPAMENTS EN FASE DE CONSTRUCCIÓ:

 • Biblioteca Can Saladrigas
 • Centre d’Imatgeria Festiva
 • Escola Pere IV (actualment en barracons)
 • Escola Llacuna (actualment en barracons)
 • Escola Pujades/Fluvià (actualment en barracons)
 • Escola Bressol Virrei Amat
 • Centre de barri Bac de Roda
 • Centre de barri Vila Olímpica
 • Apartaments Gent Gran i Casal
 • d’Avis Bac de Roda
 • Aparcament Bilbao
 • Aparcament Llull/Llacuna
 • Pistes esportives Vila Olímpica
{mospagebreak}

EQUIPAMENTS DEMANATS PEL BARRI I QUE NO FIGUREN EN CAP PLA APROVAT: 

 • Magatzem per la Comissió de carrers de Poblenou
 • Casal de joves Can Ricart
 • CRAE Can Ricart
 • Museu del treball i la ciutat industrial
 • Casal d’avis Pere IV/Pallars
 • Sala Polivalent (Rambla Nova)
 • Centre de recuperacio terapèutica
 • Local Pau i Justícia
 • Espais per a la creació artística
 • (Can Ricart/ Escocesa)
 • Punts Verds: Parc Central, Bilbao/Pallars, Pallars/Zamora)
 • Centre de barri Maresme

{mosimage}

EQUIPAMENTS PENDENTS previstos en el PLA D’EQUIPAMENTS:

 • Institut Pere IV
 • Institut Llacuna/Pallars
 • Escola primària zona Badajoz
 • Escola bressol Pujades/fluvià
 • Escola Bressol zona Badajoz
 • Escola adults Perú
 • Casal d’avis Paraguai-Perú
 • Residència Gent Gran Camí antic de València
 • Residència Gent Gran i centre de dia Badajoz/Llull
 • Apartaments Gent Gran Badajoz/Llull
 • Casal d’avis zona Dr. Trueta
 • Residència Gent Gran zona Sagrat Cor
 • Apartaments Gent Gran Perú-Espronceda
 • Casal d’Avis Bolívia (Glòries)
 • Casal d’Avis Diagonal Mar
 • Centre de serveis Socials Badajoz/Llull
 • Museu d’història
 • Centre de barri Perú
 • Centre de barri Espronceda/Can Ricart
 • Piscina Mar Bella
 • Poliesportiu (Glòries)
 • CAP carrer Bolívia (Glòries)

ALTRES EQUIPAMENTS PREVISTOS:

 • Equip. per a persones amb disminució (c. Llull - Llacuna)
 • Equip. per a persones amb disminució (c. Pujades - Bac de Roda)
 • Equip. per a persones amb disminució  (Gran Via - Espronceda)
 • Residència per a persones amb disminució. Banc de sang (c. Lope de Vega - Taulat)

{mosimage} 

{mospagebreak} 

Comissió Pro-Equipaments

La comissió Pro-Equipaments del Pobenou es crea l’any 99 per denunciar que l’aprovació de Plans Urbanístics que comporten que Poblenou dupliqui la població no va acompanyat amb les inversions necessàries en equipaments. Sobre la base d’un manifest que signen 30 entitats del barri es fa una llarga campanya que culmina amb una massiva assemblea al Casino i una manifestació. Finalment s’aconsegueix que el 17 de Juliol del 2001 el Ple del Districte aprovi el Pla d’Equipaments del Poblenou.

La Comissió decideix continuar endavant per vetllar la materialització dels equipaments promesos. Es fa un seguiment equipament per equipament, campanyes concretes per aconseguir escoles evidenciant que l’existència de barracons delata el no compliment a temps del Pla, jornades a favor de la biblioteca de Can Saladrigas, etc.

Durant el 2003-04 es llença una campanya que consisteix en posar plafons, tipus tanca publicitària en els principals solars a on hi ha d’anar-hi equipaments, informant de l'equipament pertinent i es denúncia el seu endarreriment.

En els darrers temps, hi ha hagut una reformulació de la Comissió Pro-Equipaments. Partint de la constatació de que la mancances d’aquestes infraestructures es molt greu és valora important potenciar el carácter obert i unitàri de la comissió en la que asiduament hi aissteixen un promix de 10 i 15 representants d’entitats. Les reunions generals son bimensuals i es fan de manera rotatoria en les diverses seus de les entitats. Intentar que el problema dels Equipaments sigui un tema de barri i no només una preocupació dels directament afectats ha estat una de les claus mes positives de la Comissió. Es tendeix a treballar sectorialment quan el tema ho requereix, en aquest sentit, actualment estan actives la comissió de sanitat, la comissió pro-equipamnet Rambla Nova i la comissió anomenada “Plataforma per l’ensenyament públic al Poblenou” que agrupa a Ampes, Associacions de Veïns i representants de la comunitat docent del barri.

equipaments1

 

 

 

 

 

 

 

equipaments2

equipaments ja

volem equipaments