Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

PER LA LLIURE CELEBRACIÓ DE FESTES INSFANTILS ALS PARCS DE BARCELONA