Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

Canvi de model, canvi de prioritats

Editorial revista El Poblenou, 114, juliol 2021

Les mobilitzacions contra el 22@ al Poblenou, incloent-hi el referèndum organitzat pel Nus, evidencien que no hi ha un consens entre bona part de la ciutadania i l'Administració a l'hora de plantejar els reptes de la ciutat i les mesures que comporten.

Per molta gent del barri el 22@ és el símbol de la gentrificació i l'especulació que fa dècades que transforma el barri. Però hem d’anar molt més enllà. L'AVV del Poblenou reivindiquem que el 22@ respongui a les necessitats del barri. Volem que l'habitatge sigui en tot cas públic i de lloguer, hem recordat que cal preservar el patrimoni, i hem reivindicat que es valori l’activitat econòmica diversa al Poblenou. Hem exigit que s'aturin nous hotels i estem a favor que la modificació definitiva del 22@ garanteixi una mobilitat sostenible. I també hem demanat que es garanteixi el finançament públic necessari per impulsar els projectes. Per tot això i per una participació ciutadana gairebé inexistent, vam demanar seure amb l'Ajuntament per trobar amplis acords.

Cal un canvi de model. Els problemes d'habitatge de la ciutat, la manca d'activitat econòmica diversa, la necessitat de frenar la gentrificació, la priorització d'uns barris amb criteris mediambientals..., no poden dependre de la iniciativa privada com ha estat habitual. Cal un acord entre administracions per fer uns pressupostos que avalin el canvi de prioritats. Necessitem canvis legals per fer-ho possible i més consens amb la ciutadania. El problema no és un pla urbanístic concret, encara que sigui tan important com el 22@, sinó que cal canviar les prioritats.

La transformació de la ciutat s'ha de fer amb més participació ciutadana. Moltes entitats estem fent arribar la queixa per la manca efectiva de participació. Cal establir instruments que permetin donar veu i capacitat d'incidència a les entitats, als moviments socials i a la ciutadania en general. I això passa en primer lloc per una informació àmplia i a l'abast de tothom. S’hauria d’haver destacat les millores que introdueix la proposta de modificació del 22@, els límits de modificació que hi ha i poder debatre a fons la capacitat d'introduir-hi millores. Però això requereix un esforç tècnic important, un lideratge del govern municipal i un govern del Districte que s'impliqui a fons en el que més afecta els nostres barris.

I finalment cal seguir treballant dins el barri per teixir els propis consensos. I fer-ho amb generositat i sense renunciar a la manera que cada espai tenim de treballar. Cal asseure'ns sempre que calgui, fugint de les posicions que defensen que el barri és sols d'una manera o que només hi ha una manera de defensar-lo. El Poblenou ha de ser de tota la gent que compartim carrers i places; de tota la gent que hi vivim, treballem o estudiem; de tota la gent que ha lluitat i de la que segueix lluitant; de tota la gent que alcem la veu i de la que no té possibilitat d'alçar-la.

Hi ha molta feina a fer. Seguirem treballant com a AVV amb compromís i assumint que tenim molt a dir, però també que molta altra gent és clau per aconseguir que el 22@ i tot allò que passa al barri ens faci avançar.

La Junta de l’AVVP