Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

CAN RICART DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL

PREOCUPACIÓ PELSEU DESENVOLUPAMENT

 Comunicat de l'Assocciació de Veïns i Veïnes del Poblenou:

L’acord de Govern de la Generalitat de 22 d’abril declara Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el conjunt fabril de Can Ricart. Finalment, i després d’un llarg procés, amb el reconeixement de Can Ricart, l’únic edifici fabril a Barcelona amb la màxima consideració del patrimoni català,  s’ha donat un important pas en favor del patrimoni industrial de la ciutat. La declaració de BCIN és motiu de satisfacció per a les entitats ciutadanes que vam demanar fa tres anys la seva preservació amb el màxim grau de protecció, tot i que mantenim una gran preocupació pel futur projecte de rehabilitació i de la seva integració en l’entorn urbà donat que els plans urbanístics aprovats a la zona l’afecten notablement. 

 

L’Arxiu Històric del Poblenou, el Grup de Patrimoni del Fòrum Ribera del Besòs i l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, entitats que van sol·licitar la incoació de l’expedient per protegir el conjunt històric de Can Ricart hem presentat al·legacions i recursos per tal d’evitar que una interpretació poc acurada de la llei de protecció del patrimoni permeti mutilar el conjunt i en desvirtuï els seus valors com a document històric representatiu de l’arquitectura i de la cultura industrial de la ciutat. Hem denunciat també repetidament l’actitud del departament de cultura de la Generalitat que mentre ha elevat el grau de protecció al màxim dins del patrimoni català, ha autoritzat enderrocar una part significativa amb idèntica vàlua a la que es manté.

 

La declaració de BCIN acredita definitivament el valor que representa Can Ricart per al patrimoni cultural de Catalunya, desautoritzant al mateix temps aquells que des de diferents instàncies de l’administració, de la propietat o de l’opinió pública l’han negat. Estableix també de forma clara el marc legal de la protecció i el seu manteniment. Cal insistir, doncs, novament  que les intervencions urbanístiques que l’afecten es portin a terme amb la màxima cura i rigor, descartant qualsevol impacte que perjudiqui la visualització del conjunt, que n’eviti la privatització i l’ús restrictiu, i que en modifiqui la seva forma i estructura, tant dels exteriors com dels interiors. Per la nostra part no dubtarem a continuar defensant-los amb els instruments legals i ciutadans que correspongui.