Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Sobre la proposta d’aprovació provisional de la modificació del PGM pel 22@ del Poblenou

L’AVV del Poblenou està valorant la proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità pel 22@ del Poblenou que es va presentar públicament la setmana passada.

D’entrada la proposta representa una millora significativa en aspectes que s’havien plantejat des de les entitats i moviments del barri del Poblenou. Es reconeixen la majoria d'habitatges existents, augmenta de forma significativa el nombre d’habitatges públics i de lloguer, es preserven els passatges i un nombre molt significatiu d'edificis, es reconeixen les activitats econòmiques tradicionals, s’impulsen els eixos verds i en general s’aposta per un urbanisme de major proximitat i amb perspectiva de gènere.

Hi ha aspectes fonamentals com els equipaments o el patrimoni que, tot i que obren perspectives molt interessants, no s’han pogut treballar durant el procés i per tant haurem de poder valorar molt més a fons.

Tot i així l’aprovació provisional també posa damunt de la taula algunes de les mancances que hem plantejat com a AVV. La modificació de planejament sols afecta una tercera part de l’àmbit 22@. Per altra banda el procés participatiu ha evidenciat mancances a l’hora de treballar amb el moviment associatiu del Poblenou. Aquesta no és la participació que volem. I finalment ens preocupa especialment el tema de l’habitatge. Hem plantejat que valorem positivament l’increment d’habitatge de protecció oficial, però la nova proposta suposa un important increment de l’habitatge privat al barri. Augmenta l’habitatge de lloguer públic però nosaltres seguim apostant perquè tot el nou habitatge dins d’aquest àmbit sigui públic i de lloguer. No demanem que el 22@ resolgui els greus problemes d’habitatge al Poblenou i a Barcelona, però creiem que cal una aposta més decidida per donar resposta al greu problema d’habitatge a la nostra ciutat.

Com a AVV del Poblenou seguirem treballant com fins ara, reivindicant un barri més sostenible, social i habitable i fent-ho des de la mobilització ciutadana i la complicitat.

Barcelona, 14 de febrer del 2022.

Acceptació veïnal "crítica" al document 'Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible'

 22
 

Comunicat de la Taula Eix Pere IV, l'AV del Poblenou, l'AV de Maresme i la FAVB

La Taula Eix Pere IV, l’AV Poblenou i la FAVB hem participat activament en l'elaboració de l'acord "Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible". Aquest ha estat fruit d'un procés de negociació tens entre agents amb interessos contraposats (empreses 22@, propietaris del sòl, universitats, Ajuntament i entitats veïnals). Les postures i demandes que hem defensat són les expressades i validades en el procés "Repensem el 22@" impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest acord no és el document que nosaltres voldríem però, per responsabilitat, procedim a la seva signatura perquè comporta millores evidents respecte a l'estat actual, afronta el fracàs urbanístic del pla 22@ i perquè no volem que quedi en paper mullat. No obstant, la nostra és una signatura crítica i vigilant.

Reconeixem aspectes necessaris per reequilibrar socialment el Poblenou i el Maresme

Gairebé 19 anys més tard de l’aprovació del pla 22@ només s’ha construït el 20% del que es projectava. Un 20% que demostra una insuficiència d’habitatge per crear vida de barri en mig de gratacels d’oficines i hotels i la desaparició de l’economia de proximitat i del patrimoni. L’altre 80% ha quedat entre grans solars i naus, alguns propietat de fons voltors que resten abandonades a l’espera d’interessos immobiliaris, i locals de petits propietaris sense permisos per continuar amb l’activitat local, artesanal, de proximitat o industrial. Per reequilibrar un Poblenou massa colpejat per l'especulació, el turisme massiu i la gentrificació, en aquest acord reconeixem aspectes necessaris com:

- Desafectació del pla 22@, i protecció dels barris de la Plata, Bogatell i Trullàs.
- Mecanismes per potenciar l'economia solidària i d’activació social d'espais i solars abandonats.
- Augment de l'habitatge al voltant del 30%, que sigui de protecció pública, especialment de lloguer, i la prohibició d'hotels i benzineres.

Critiquem la manca d’autocrítica i de defensa dels interessos veïnals vers el 22@

Abordar el repte de repensar el 22@, 19 anys després, implicava un reconeixement tàcit per part de tots els agents dels dèficits del pla. Tot i així en aquest acord identifiquem aspectes no recolzats en les demandes de la participació ciutadana i que trenquen amb l’autocrítica del pla 22@:

- No està garantit amb suficient contundència que tot l’habitatge sigui de promoció pública.
- No s’avança en impedir altes edificacions d’oficines que desvirtuïn el barri i el patrimoni històric.
- Continua la voluntat d’apostar per la marca “22@” i per “l'economia de la innovació” mentre que, per a la percepció veïnal, és negativa i imposada.
- Manca una aposta més decidida per a més espais públics lliures i verds (més enllà del carrer Cristòbal de Moura), en el que l’ordenació urbanística faci d’aquesta zona un espai més sostenible i saludable pel futur

Signem i demanem la mateixa responsabilitat a les formacions polítiques de l’Ajuntament

Aquest és un document de criteris i compromisos a desenvolupar posteriorment a partir de diverses mesures. Una de les exigències que hem aconseguit ha estat que sigui portat al Plenari municipal perquè sigui una directriu municipal per sobre de qui governi. Demanem que les formacions polítiques el recolzin amb el seu vot amb la mateixa responsabilitat amb la que nosaltres el signem.

En aquests dos darrers anys les entitats veïnals signants, que sempre hem anat juntes, hem parlat molt, debatut i inclús hem après molt en discussions internes i externes. Però el procés ja no dóna més de sí. Hem gastat moltíssimes hores per arribar a aquest document i, malgrat que no n'estem satisfetes, volem consolidar el que s'ha aconseguit. No acceptarem cap passa enrere, al contrari, anirem més enllà.

Signem el document, demanem que els partits l'assumeixin i que es passi de les declaracions als fets amb les modificacions del PGM i altres instruments normatius. I per la nostra part encara, ens emplacem a la mobilització de la gent del barri que és, en darrer terme, la garantia per aconseguir el Poblenou que estimem.

Taula Eix Pere IV, AV del Poblenou, AV Maresme i FAVB

Poblenou, 19 de novembre de 2018