Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Assemblea Anual de la soci 2009

La junta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou convoca a tots els seus socis i socies a l'Assemblea Anual ordinària de la nostra entitat. Aquesta serà el proper dimecres 22 a les 19h. a Can Felipa.

En l'Assemblea es valorarà la marxa de l'entitat, l'estat de comptes, les propostes de treball cara el futur i la votació de la renovació del 50% dels càrrecs tal com marquen els estatuts.