Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Reunió sobre la mobilitat en el Poblenou

Poblenou afronta nombrosos problemes de mobilitat:

  • Autobusos: frequència, marquesines, bus de barri.
  • Remodelació de les boques del metro
  • Conveniència de la implantació de àrees verdes
  • Dèficid de mitjans de transport públic especialment en la franja litoral. Estudi de propostes
  • Problemàtica dels aparcaments
  • Carrers tallats per les obres
  • Carrils bici
  • Allargament del tramvia
  • Manca d'un Pla de Mobilitat en un barri que pateix una radical transformació
  • ...

Per tot això en la darrera reunió de la Comissió Pro-Equipaments del Poblenou es va acordar impulsar la Comissió de Mobilitat del barri. La convocatòria és pel proper dijous 18 a les 19'30h al local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou (20na planta Can Felipa).

Convidem a participar-hi als veïns que hi estiguin interessats.

mobilitat