Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Ha sortit la revista El Poblenou nº 55

PNOU_N55_SET2008

En aquest número hi trobareu:

  • La Rambla per als vianants
  • Accedir a les platges de llevant
  • Els vapors en la història del Poblenou
  • Premi JM Huertas

La revista El Poblenou està confeccionada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou. Té mes de 10 anys d'aparició continuada en el barri. És de distribució gratuïta i la trobareu en tots els comerços que s'hi anuncien. S'envia per correu a casa de tots els socis/es de l'Associació.