Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Guia per a la rehabilitació climàtica dels barris de la ciutat - Cas d’estudi del Poblenou