Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

La foscor dels túnels de la plaça de les Glòries

Què hi ha de més negre que la foscor d’un túnel? Doncs el debat dels túnels de la plaça de les Glòries.

 Les associacions de veïns i veïnes presents a les reunions de les comissions de seguiment en què s’ha de debatre el procés de desenvolupament del Pla de la plaça de les Glòries estem reclamant des de l’estiu participar en el debat dels futurs túnels i xarxa viària que ha de permetre enderrocar l’anella viària elevada actual (el tortell) i recuperar l’àmplia superfície destinada a zona verda, que ha de ser una de les places emblemàtiques de la ciutat.

 Després d’insistir-hi reiteradament aquest darrer mes, ens hem trobat que no se’ns ha facilitat encara el document de criteris per definir la xarxa viària ni se’ns ha convocat per debatre el tema, quan ja està en redacció l’avantprojecte i és públic i conegut que el govern municipal i els partits de l'oposició amb representació a l’Ajuntament estan discutint-lo sense arribar a acords. Només se’ns ha convocat a una reunió de la comissió de seguiment, que per les seves característiques no és el lloc per debatre amb detall els projectes i propostes i menys sense la documentació amb els criteris i alternatives de la xarxa viària que ha estat elaborat.

 La solució que s’adopti per als túnels i la resta de la xarxa viària de la plaça marcarà de manera indiscutible el futur disseny del parc. El pla de les Glòries aprovat el 2007 defineix una plaça de dimensió equivalent a quatre illes de l’Eixample, fet que permetrà disposar d’una àmplia superfície que pretenem que permeti als ciutadans de Barcelona i als veïns de la plaça gaudir dels avantatges d’un paisatge no dominat pels edificis ni el trànsit. 

 

 La nostra intranquil·litat es basa en la informació que ha recollit la premsa en què es diu que els túnels es menjaran part de la plaça i que aquesta estarà partida en dues peces per un desnivell important.

 La decisió sobre quina és la millor opció per a la xarxa viària de la plaça l’ha de fer el consistori basant-se en els acords del Compromís de la Plaça de les Glòries del 2007, que van signar totes les parts implicades, els representants del govern municipal i els de l’oposició (a excepció del Partit Popular) i nosaltres, en el qual s’estableix un procés de participació dels veïns a través de les associacions de veïns dels quatre barris que conflueixen a les Glòries: Sagrada Família, Fort Pienc, Poblenou i Clot-Camp de l’Arpa.

 Volem denunciar l’actitud dels representants municipals que no han permès la nostra participació en el debat d’aquest tema, ni ens han lliurat la documentació que ens permeti valorar la decisió municipal, o proposar alternatives o retocs que la millorin.    

 No estem disposats a fer d’observadors en aquest procés i, per aquest motiu, ahir vam fer constar el nostre desacord als representants municipals (la regidora d’Urbanisme i el regidor de Mobilitat), i al mateix temps, vam denunciar el model de participació que pretenen imposar, que allunya els veïns de les decisions que els afecten. 

 Al final de la reunió els representants municipals van comprometre’s a lliurar a les associacions de veïns la documentació relativa als criteris proposats per a la xarxa viària de Glòries i reunir-nos en comissió de treball el 15 de desembre vinent. 

 Hem de reclamar de nou, com en ocasió de l’aprovació del Pla dels Encants, responsabilitat i coherència als grups municipals de l’oposició que estan posant impediments al desplegament del Pla de les Glòries, pla que ells van aprovar i es van comprometre a fer realitat, fins i tot, acceptant un calendari que forma part del Compromís de les Glòries que van signar. No estem d’acord que les necessitats dels veïns i veïnes dels barris s’intentin instrumentalitzar per a interessos de protagonisme polític de partits que sembla que només els interessin els vots i que deixin de banda les solucions als problemes dels barris i la ciutat. Tots ens hem d’exigir (i els ciutadans ho reclamen) que siguem conseqüents amb els compromisos aprovats amb gran consens. Fem una crida a tots els partits a fer un gran esforç per impedir que la remodelació de la plaça de les Glòries quedi, una vegada més, aparcada per més anys. Els oferim la nostra col·laboració al mateix temps que els reclamem seriositat i una posició constructiva.

 

 Barcelona, 24 de novembre de 2010

 

 AV Poblenou, AV Clot-Camp de l’Arpa, AV Sagrada Família i AV Fort Pienc