Les associacions de veïns rebutgen que es construeixi més en el Pla de Glòries

Comunicat de premsa de les Associacions de Veïns i Veïnes dels barris de Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa, Poblenou i Fort Pienc.

Dimecres pel mati el grup municipal de CiU va anunciar que donarà el seu suport a l’aprovació del pla especial dels Encants en el proper plenari municipal, atès que el govern municipal ha acceptat la proposta que han presentat per modificar la qualificació urbanística dels solars que tenen façana a l’avinguda Meridiana, per poder-hi construir edificis d’habitatge. La proposta, segons indiquen, consisteix en canviar sols destinats a zones verdes de l’avinguda Meridiana, en el tram des de la plaça de les Glòries al carrer Marina, per sòls qualificats d’edificables situats dins del barri del Poblenou.

Les Associacions de veïns i veïnes de Sagrada Família, de Fort Pienc, de Clot-Camp de l’Arpa i de Poblenou, davant d’aquest anunci volem manifestar el nostre total desacord amb la proposta de qualificar com a sòl residencial els solars qualificats de zones d’espais lliures ( zones verdes ), encara que sigui per un intercanvi amb altres sòls del barri del Poblenou, per les raons que exposem a continuació:       

  •  Les peces de zones verdes que figuren en el planejament vigent, a banda i banda de l’avinguda Meridiana, formen part del anomenat Parc Lineal que segueix una traça que va des del Parc de la Ciutadella fins el de la Trinitat. Aquest Parc ja s’ha vist perjudicat de forma clara pels canvis urbanístics aprovats en l’àmbit de la Sagrera. També ha quedat afectat per la ubicació de l’edifici de la Grapadora ( Museu del Disseny  ), en la plaça de les Glòries. El mateix pla de la plaça de les Glòries de l’any 2007 ja va reduir de forma important la superfície de zona verda previst en l’espai central de la plaça i el va “desplaçar” a la Gran Via.          
  • Els plans urbanístics aprovats en els darrers anys en la zona de les Glòries ( Pla de les Glòries i el Pla de Glòries-Meridiana Sud ), inclouen un increment important de sòl destinat a habitatge i, per tant,  de la densitat d’habitants dels sector. En el cas del pla Meridiana Sud, el nombre d’habitatges màxim previstos és de 953, i en el del Pla de les Glòries, aprovat el 2007, és de 1.013 més. Gairebé 2000 habitatges en un sector en el qual n’hi havia uns 350. Les persones que coneixen el sector poden valorar el canvi que comportarà l’increment de densitat d’habitatges en aquesta part del barri. No es pot fer demagògia fàcil partint de la situació actual de deixadesa i abandonament de la zona per intentar justificar la necessitat de més habitatges per revitalitzar-la. La revitalització de la zona vindrà, en tot cas, per l’execució de les obres d’urbanització que fa anys reclamem que es facin, incloent l’enderroc complert de l’anella elevada viaria ( “tortell” ), el cobriment de les vies Renfe, completar la vialitat ( carrer tallat, voreres insuficients, etc. ); per la construcció dels nous equipaments contemplats en el Compromis per Glories ( CAP, Casal per Gent Gran, Residència per Gent Gran, Escola Bressol, CEIP, Poliesportiu, Biblioteca, Centre de Barri, etc. ); i, també, per la construcció dels nous habitatges previstos en el planejament vigent.     
  •  El dèficit actual de la zona en quan a equipaments i transport públic ( freqüència de pas, intercanvi modal, etc. ), ha està reconegut pel mateix Ajuntament amb el compromís de construir els equipaments abans d’acabar l’any 2013. Els 6 equipaments més pròxims a la zona de Meridiana Sud han d’estar fets el 2011. El regidor del districte, sr. Narvàez, anuncia ara que no estaran acabats fins el 2014. Coneixedors de la seva capacitat d’equivocar-se en el compliment de terminis ( al Poblenou s’acaba d’inaugurar la Biblioteca amb més de 10 anys de retard ) . En aquestes circumstàncies, l’increment de densitat d’habitatges a la zona proposat per CiU la tornaria a convertir en una zona deficitària en quan als equipaments, o pitjor encara, impediria que algun dia disposes dels equipaments que cobrissin les necessitats dels veïns i veïnes, nous i actuals, de la zona.

 

Per acabar, no podem deixar d’exclamar la nostra preocupació davant d’un dels arguments expressats per CiU en la roda de premsa: edificar habitatge per evitar la venda dels “top-manta” i per la presència de prostitució. Els hi preguntem que si després d’edificar les zones verdes de la Meridiana proposaran edificar la mateixa plaça de les Glòries per desplaçar la venda ambulant i la prostitució. O no?.    

Les AA.VV. de Sagrada Família, de Fort Pienc, de Clot-Camp de l’Arpa i de Poblenou, hem d’insistir en manifestar la nostra preocupació pels endarreriments que va acumulant l’execució de la transformació de la plaça de les Glòries i denunciar les maniobres oportunistes per part dels grups que formen part del govern municipal i de l’oposició, que considerem demostren una manca de responsabilitat i consideració envers els veïns i veïnes afectats, els encantistes i la mateixa ciutat de Barcelona.    Reclamem a tots els partits polítics que aprovin amb urgència el pla i el projecte dels encants sense altres condicionants i que es posin els recursos necessaris per recuperar els mols mesos que ja portem d'endarreriment (de fet quasi un any).  

Barcelona, 11 de juny de 2009

veure noticia del diari El País


Imprimir   Correo electrónico