Tenim 332 visitants en línia

retirada del senyalEl nou govern municipal es fa enrere del pla d’aparcament de superfície que en el darrer any havia millorat substancialment la qualitat dels carrers del Poblenou. La primera mesura, que ja s’està executant (vegeu fotografia), és la retirada dels senyals de prohibit aparcar sobre la vorera, motos incloses.

El regidor de mobilitat urbana Eduard Freixedes té una visió restrictiva de la funció cívica del carrer i especialment de les voreres. Per a ell, la vorera té la consideració d’espai de circulació de persones que van a peu, semblantment al que és la calçada per al trànsit rodat. En canvi, la vorera als carrers de l’eixample del Poblenou no són només un lloc de pas sinó un espai de convivència, és a dir, de trobada i relació, d’intercanvi i de joc. Les voreres tenen una funció cívica per la qual contenen mobiliari i equipament per a serveis urbans, així com les concessions comercials al servei de la vida al carrer de les persones. L’aparcament s’ha de considerar una anomalia amb la qual malauradament la ciutat ha conviscut com a conseqüència de la progressiva proliferació de motocicletes. Una rèmora conseqüència del trànsit i de la manca de planificació i ordenació de l’espai públic.

La societat s’està dotant, però, en els darrers anys d’instruments tècnics i legislatius per tal de posar ordre i planificar la mobilitat urbana. El juliol de 2010 es va implantar un pla d’ordenació de l’aparcament de superfície al Poblenou amb la participació d’agents socials.

moto3


El govern municipal ignora la feina feta en mobilitat

El conseller Sr. Boadella, del grup municipal de CiU, va dir, davant del plenari del Districte del 6 d’octubre passat, que la mesura posada en pràctica des del juliol de 2010, que traslladava l’aparcament de les motos de la vorera a zones especialment reservades sobre la calçada, no ha resultat útil i ha generat queixes per part de motoristes. Amb aquesta explicació justifica la tornada de les motos a la vorera. També va indicar que no ha calgut convocar el veïnat perquè aquest no va participar en la proposta inicial.

A hores d’ara la Comissió de Mobilitat del Poblenou, organisme representatiu de les entitats i agents socials del barri que van promoure l’ordenació de l’aparcament de superfície i de la mobilitat general en l’àmbit del Poblenou-22@, no ha tingut cap notificació ni ha rebut resposta de l’executiu municipal per a reprendre les converses entorn del Pla de Mobilitat del Poblenou. L’executiu de Xavier Trias, doncs, s’ha desentès de la participació ciutadana en matèria de mobilitat.

algunes motos no respecten la vorera però la majoria siLa moto gaudeix de privilegis i d’un suport desmesurat de l’alcalde Trias

Les noves directrius en matèria de mobilitat han començat a posar-se en pràctica al Poblenou, al Districte que presideix Eduard Freixedes, que és també regidor de mobilitat de l’Ajuntament. Freixedes també ha dit que deixarà circular les motos pel carril bus a tota la ciutat, una mesura que està aixecant polèmica perquè els mateixos serveis tècnics de mobilitat de l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana l'havien ja desaconsellat temps enrere. El regidor, però, sembla decidit a posar-la en pràctica i, a falta de suport intern, ha encarregat un estudi al RACC per tal de justificar-la.

La moto és un mitjà que ha fet fortuna a Barcelona, i en general a aquelles ciutats que com Barcelona tenen una elevada densitat i disposen de poc espai. Això, no obstant, no converteix la moto en el mitjà de transport ideal ni de bon tros. Si bé és veritat que la motocicleta té menys consum, menys emissions i menys impacte en el medi urbà amb relació al seu germà gran el cotxe, no és així en relació als mitjans públics i col·lectius urbans com el metro, l’autobús, tramvia, bicicleta... La seva convivència, a més, amb els automòbils i la resta d’usuaris de la via pública, sobretot el transport públic i la mobilitat a peu, és conflictiva.

La moto com a transport motoritzat ràpid porta a porta no té competidor en aquests moments a la ciutat. Això és així en bona part per la condescendència de les ordenances cap aquest vehicle. Per ara, és l’únic vehicle privat que pot aparcar a la ciutat de manera gratuïta, i a més ho pot fer tant als vials com a les voreres, fet que ha motivat que els seus usuaris hagin assumit com un fet normal allò que no s’admet ni al cotxe ni tampoc a les bicicletes. Cal recordar que les bicicletes tenen els seus aparcaments i no està permès lligar-les a faroles, arbres, etc.

El futur a la ciutat és el transport públic i la mobilitat a peu i en bicicleta

Com que a hores d'ara les societats evolucionen com no pot ser d’una altra manera cap a la sostenibilitat, i les polítiques de mobilitat hi tenen molt a dir pel que fa a contaminació de l’aire, el consum energètic, les emissions de CO2, la pol·lució acústica, l’ocupació de l’espai, etc. resulta obvi que les prioritats en matèria de mobilitat d’ajuntaments i administracions en general han d’afavorir polítiques de mobilitat sostenible basades en l’ús del transport públic i col·lectiu, i desincentivar l’ús del vehicle privat.

Agents socials i Administració han treballat en els darrers anys en estratègies de mobilitat per potenciar el transport públic en detriment dels mitjans privats, millorar l’ús de l’espai públic i l’accessibilitat, i reordenar l’aparcament de superfície. Es pot estar d’acord que les mesures són encara insuficients per tal d’aconseguir un barri més segur i més pacificat des del vessant del transit, però caldrà convenir que en el seu conjunt l’estratègia impulsada en els darrers anys va en la direcció correcta.

El pla d’infraestructures del Poblenou-22@ està eixamplant les voreres, col·loca bancs i cadires i més arbrat i ordena els xamfrans. S’ha posat en marxa un model de carril bici d’altes prestacions (carrer Ramon Turró). S’ha pacificat el trànsit definint àrees 30. S’està fent el pla de millora d’accessibilitat a les estacions de la L4 del metro, i encara queda molt per fer.

noves voreres al poblenou

El que és implantejable a hores d’ara, per anacrònic i contracultural, és pretendre reafirmar-se encara més en polítiques de suport al vehicle privat sigui el que sigui. La motocicleta haurà d’anar assumint que la manca d’espai a la ciutat és per a tots, que les prioritats són les que són, i que després d’un segle de cultura del motor es pot entendre la resistència al canvi, però aquest és imparable, i el que és intel·ligent és sumar i no restar.

Comissió de Mobilitat del Poblenou  


Comentaris  

 
#5 L’Ajuntament retira la prohibició d’aparcar motos sobre la voreraEloisaJuicy 31-07-2018 20:32
Hello. I see that you don't update your site too often. I know that writing posts is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows you
to create new articles using existing content (from article
directories or other pages from your niche)? And it does it very well.
The new articles are high quality and pass the copyscape test.
You should try miftolo's tools
Citar
 
 
#4 Muy malbarceloniense 19-10-2011 10:46
Pues muy mal. Las motos ya cuentan con espacios libres de aparcamiento en la calzada "sólo para motos" y no hay ningún espacio de aparcamiento libre "sólo para coches" ¿Por qué hay que facilitar que los motoristas aparquen a la puerta de donde van? Además normalmente circulan con la moto en marcha por la acera hasta el lugar donde aparcan. Las aceras para los peatones, los vehículos, todos, a la calzada.
Citar
 
 
#3 Poblenou, urban living lab?chivita 12-10-2011 08:38
Desconec quin és l'àmbit on es compten les 150 places que afirma el Sr. Boadella que hi ha disponibles per a les motos.
Les dades que des de B:SM es van facilitar a la Comissió de Mobilitat (dins del procés PARTICIPATIU de la implantació de l'Àrea Verda) concretaven 2.061 places en calçada. Això només en l'àmbit de l'Àrea Verda (que finalitza al carrer Llacuna i Pere IV), així que la majoria de les oficines de 22@ queden fora, per tant mai s'ha prohibit que les motos aparquessin a la vorera...
D'altra banda, que no em diguin que no hi ha places, o vivim realitats diferents: passin pels carrers Llacuna, Tànger i Roc Boronat (fora de l'Àrea Verda) i després tornen a afirmar que amb les places en calçada no n'hi ha prou... Potser és que els motoristes no volen caminar ni 100m? Realment s'han queixat els motoristes? Quants? A qui? I si es queixen els que venen a treballar en cotxe i no tenen aparcament, els deixem també pujar a les voreres?
Citar
 
 
#2 RE: L’Ajuntament retira la prohibició d’aparcar motos sobre la voreraMontse 11-10-2011 11:30
Em sembla totalment ridicul es que està fent el Regidor de Mobilitat aquest senyor deu portar moto, pel que em sembla. Les motos són un perill per la circulació, i encara les vol colocar a circular pel carril bus, pel que fa l'aparcament de motos a la vorera em sembla fatal.Aquest senyor pensa amb el cul, i de mobilitat no enten res, jo com resident al barri del poblenou em queixo i reitero que las motos no es posin a sobre de la vorera. I em sembla indigne la manera de pensar que té aquest regidor.
Citar
 
 
#1 Pregunta de ICV-EUiA al regidor FreixedesFrancesc Carmona 11-10-2011 09:56
En el darrer Consell Plenari del districte de Sant Martí del dia 6 d'octubre, el Grup Municipal de ICV-EUiA va fer una pregunta a l'actual govern del districte sobre l'aparcament de motos en la vorera. La intervenció, en nom de la coalició, la va fer la consellera Antònia Pascual en el següents termes:

Ateses les informacions aparegudes a la premsa sobre que “les motos podrien tornar a estacionar a les voreres” del Poblenou. Donat, a més, que els veïns i veïnes del Poblenou no han estat consultats i que sembla que no hi ha un informe sobre els beneficis de la prova pilot.

D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal (articles 64.2 i 98), es formula la següent:

PREGUNTA

Quin és el capteniment de l’actual govern del districte sobre l’aparcament de motos en la vorera i la possible regressió en la utilització de l’espai pels vianants?

La resposta la podeu llegir en el nostre blog:

http://ecosocialistes10.blogspot.com
Citar
 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar