Tenim 330 visitants en línia

El regidor de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Eduard Freixedes, també regidor del Districte de Sant Martí, ha declarat que les motos aviat  tornaran a aparcar sobre les voreres al barri del Poblenou (La Vanguardia 5/9/11). Els vehicles de dues rodes havien abandonat les voreres el juliol de 2010, arran de la implantació d’un pla d’ordenament de l’aparcament en superfície que va distribuir l’espai disponible en els vials entre: àrea verda (aparcament destinat majoritàriament a residents locals), zona blava (aparcament de rotació per a visitants), zona de càrrega i descàrrega (necessitats del petit comerç i d’empreses del 22@) i aparcament per a motos.

Les motos, que abans aparcaven indiscriminadament sobre la vorera, tenen ara un espai expressament reservat en els xamfrans, en les zones més properes als passos de vianants i també s’han habilitat diversos cordons d’aparcament per a motocicletes al llarg de carrers propers a edificis d’oficines i d’altres equipaments. D’aquesta manera no cal que aparquin a la vorera, que sovint ja es troba saturada pel mobiliari urbà, els quioscs, les terrasses de bars i altres elements urbans. D’altra banda, cal destacar que la vorera és un espai viari destinat als vianants, on s’hauria de poder passejar tranquil·lament, fer petar la xerrada i on els infants haurien també de poder jugar.

Com es pot veure, l’estratègia d’aparcament en superfície no responia a cap caprici sinó a la finalitat de recuperar els usos més cívics del carrer i l’espai per al vianant. Això sí, oferint una alternativa als usuaris de la motocicleta per als qui, després de fer una anàlisi de la situació, es va determinar els llocs i el nombre de places necessàries per encabir el parc existent, amb la previsió d’anar ajustant aquest nombre de places sobre la marxa en funció de l’observació de l’ús que se’n fa.  

Ara, el nou regidor Freixedes ha decidit unilateralment, sense ni tan sols parlar amb la comissió ciutadana de mobilitat que va sol·licitar la nova ordenació i que ve col·laborant amb Mobilitat de l'Ajuntament per ajustar les places d’aparcament per a cada mitjà de transport, que les motos tornaran a pujar a les voreres. L’argumentació de tal decisió és tan feble com que “la prohibició d’aparcar a la vorera es va fer sense cap estudi previ”, que el pla no estava consensuat i que es va fer amb sentit preelectoral, segons es llegeix a l’edició de La Vanguardia citada més amunt.

Cal dir al senyor regidor que aquestes manifestacions, al marge de cap consulta ni contacte previ amb la comissió d’entitats ciutadanes locals que fa ja molt temps que treballen per les millores en mobilitat, són vistes com una imposició inexplicable. Sobretot perquè el govern municipal de CiU ha manifestat reiteradament que vol actuar al servei i amb el consens ciutadà. Per altra banda, i anant al fons de la qüestió: senyor regidor, aquesta ciutat, i el conjunt del país amb la Llei de Mobilitat 9/2003 (i sense esmentar les polítiques de la Unió Europea), han fet una aposta per la mobilitat sostenible que, encara que feble i amb certes contradiccions, ens ha permès avançar en els últims anys. Aquest avanç s’ha visualitzat, per exemple, en l’ús de la bicicleta, la pacificació del trànsit, la racionalització de l’aparcament i l’ocupació de la via pública, la limitació del soroll i la contaminació que provoquen els vehicles amb motor de combustió, l’augment i la millora del transport públic, entre altres... I tot això s’ha traduït en una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

El que s’espera d’un governant és perseverar en aquestes polítiques i millorar-les per anar en la línia de fer de Barcelona una ciutat modèlica en mobilitat sostenible. En cap cas, tornar a cedir l’espai públic als vehicles de motor ni les voreres a les motos. Desconeixem quina ha estat la motivació per anunciar un canvi de rumb tan sobtat, però des de la Comissió de Mobilitat del Poblenou (conformada per les entitats veïnals del barri des de l’any 2008) ens manifestem rotundament contraris a aquesta mesura anunciada, que farà empitjorar la nostra qualitat de vida.

 

Comissió de Mobilitat del Poblenou

Comentaris  

 
#1 Punt possitiu!Robert 12-09-2011 09:20
Doncs crec que es una decicio asertada.
La zona en la que visc, per exemple, les voreres tenen més de 20 metres (Pujades-bac de roda), i l'aparcament de les motos no causava cap problema. Cal recordar que s'aparquen entre els arbres (o aquests no molesten), els banca, aparcaments de bicis, etc..
A més ja hi ha una normativa coherent en que diu que s'ha de deixar més de tres metres de pas, no pot ser carrer peatonal, etc..
Cal fer, en cas, un estudi detallat de cada condició dels carrers, i no executar una normativa com aquesta indiscriminadam ent. D'altre b anda, cal esmentar, que on no hi havia problema d'aparcament per als cotxes, ara si que n'hi ha.
Sembla obvi, que el que es pretén a llarg termini és repintar les línies d'aparcament de motos en verd, i cobrar, com no, per existir, novament.
Citar
 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar